Danh sách các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Văn Chấn
Ngày xuất bản: 06/07/2018 3:22:00 CH
Lượt đọc: 1246

  

STT

Tên cơ sở lưu trú

Loại xếp hạng

Điện thoại

Chủ cơ sở

I

Sơn Thịnh

1

Nhà khách huyện Văn Chấn

 

02163.874.010

GĐ. Phạm Thị Kim Cúc

2

Khách sạn Suối Giàng

1 sao

0913.088.766

GĐ Phạm Hoàng Thanh

3

Nhà nghỉ Thịnh Hậu

Đạt TCKDLTDL

0946.564.668

Cao Trung Hậu

4

Nhà ở CPCKDLT Kiều Nga

Đạt TC KDLTDL

01674049668

Trần Thanh Nga

5

Nhà nghỉ Thanh Lan

Đạt TC KDLTDL

01688.025.255

Vũ Thị Lan

6

Hoàng Văn Nhọt - Bản Hốc

Hộ DLCĐ

01654.415.903

Hoàng Văn Nhọt

7

Vi Quang Thuật - Bản Hốc

Hộ DLCĐ

01676.383.572

Vi Quang Thuật

8

Sa Văn Hướng - Bản Hốc

Hộ DLCĐ

0973.331.271

Sa Văn Hướng

9

Đinh Văn Bắc - Bản Hốc

Hộ DLCĐ

01686.740.422

Đinh Văn Bắc

II

TTNT Nghĩa Lộ

 

 

 

10

Nhà nghỉ Sáng Lập

Đạt TC KDLTDL

0913.094.460

Trần Sỹ Sử

11

Nhà ở CPCKDLT Quang Thảo

Đạt TC KDLTDL

0976055099

0982491599

Vũ Đình Hưng

12

Nhà nghỉ Phong Sơn

Đạt TC KDLTDL

01683414993

 

Nguyễn Thị Xuân

13

Nhà ở CPCKDLT Anh Thư

Đạt TC KDLTDL

0919.409.189

Vũ Công Vang

III

Tú Lệ

 

 

 

14

Khách sạn Phố Núi

2 sao

0986308761

Nguyễn Ánh Chuyền

15

Nhà CPCKDLT Hoàng Quân

Đạt TC KDLTDL

0977130182

Phan Đại Quang

16

Nhà nghỉ Ánh Mười

Đạt TC KDLTDL

0978.999.662

Nguyễn Danh Mười

17

Nhà nghỉ Mạnh Hùng

Đạt TC KDLTDL

0969.965.921

Nguyễn Văn Hùng

18

Nhà nghỉ Suối Tiên

Đạt TC KDLTDL

0974.357.912

Hoàng Thị Nga

19

Sầm Văn Mới - Nà Lóng

Hộ DLCĐ

0977.247.536

Sầm Văn Mới

20

Hoàng Đức Hoan - Búng Sổm

Hộ DLCĐ

0983.649.407

Hoàng Đức Hoan

21

Hoàng Văn Khóa - Nước Nóng

Hộ DLCĐ

01638.408.889

Hoàng Văn Khóa

22

Hà Văn Mạnh - Phạ Dưới

Hộ DLCĐ

01673.324916

Hà Văn Mạnh

23

Lò Thị Ngơi - Phạ Trên

Hộ DLCĐ

01668.210.423

Lò Thị Ngơi

24

Cầm Ngọc Hùng - Búng Sổm

Hộ DLCĐ

01698852838

Cầm Ngọc Hùng

25

Lò Văn Quy - Phạ Dưới

Hộ DLCĐ

01664521124

Lò Văn Quy

26

Hà Văn Tối - Phạ Dưới

Hộ DLCĐ

01686189003

Hà Văn Tối

27

Hà Văn Năm - Nước Nóng

Hộ DLCĐ

09788910736

Hà Văn Năm

28

Hà Văn Xương - Nà Lóng

Hộ DLCĐ

01649720233

Hà Văn Xương

29

Lò Việt Chài - Bản Mạ

Hộ DLCĐ

01695187773

Lò Việt Chài

IV

Tân Thịnh

 

 

 

30

Khách sạn Ngọc Trìu

1 sao

0944.210.872

Vũ Đức Diệp

31

Khách sạn Huyền Hải

1 sao

0985.748.601

Phạm Ngọc Huân

32

Nhà nghỉ Yên Sơn

Đạt TC KDLTDL

0989.150.253

Hoàng Hữu Khang

V

Phù Nham

 

 

 

33

Khách sạn Trở lại Mường Lò

1 sao

0907556654

Lưu Tuấn Thái

34

Điêu Thị Bình - Bản Ỏ

Hộ DLCĐ

01242.579.326

Điêu Thị Bình

VI

Cát Thịnh

 

 

 

35

Nhà nghỉ Hùng Nga

Đạt TC KDLTDL

0985.293.343

Vũ Thị Nga

VII

Thanh Lương

 

 

 

36

Nhà nghỉ Ngày Mới

Đạt TC KDLTDL

0975.125.555

Nguyễn Thị Nam

37

Trần Quang Bình- Khá Thượng 1

Hộ DLCĐ

0983.997.195

Trần Quang Bình

38

Bùi Thị Chuyên- Khá Thượng 1

Hộ DLCĐ

01263.170.021

Bùi Thị Chuyên

39

Hà Văn Thắng- Bản Khinh

Hộ DLCĐ

01238.284.779

Hà Văn Thắng

40

Phu Minh Diệp- Bản Khinh

Hộ DLCĐ

01655.908.613

Phu Minh Diệp

VIII

TTNT Trần Phú

 

 

 

41

Nhà nghỉ Đại Việt

Đạt TC KDLTDL

0918.390. 899

Nguyễn Thành Châu

42

Nhà nghỉ Hoàng Liên Sơn

Đạt TC KDLTDL

0977.762.814

Nguyễn Văn  Hưng

43

Nhà Nghỉ Tâm Tư

Đạt TC KDLTDL

0986.957.286

 

Dương Hữu Tư

IX

Nghĩa Tâm

 

 

 

44

Nhà nghỉ Toản Tư

Đạt TC KDLTDL

0943757858

Phan Văn Toản

X

Nậm Búng

 

 

 

45

Nhà nghỉ Mạnh Tuấn

Đạt TC KDLTDL

 

Nguyễn Văn Môn

XI

Suối Giàng

 

 

 

46

Vàng Sáy Sùng - Giàng A

Hộ DLCĐ

0913.894.257

Vàng Sáy Sùng

47

Nguyễn Thế Tuân - Giàng B

Hộ DLCĐ

01694.835.208

Nguyễn Thế Tuân

 

 

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

http://www.cutercounter.com.vn/