Yên Bái
Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 25/04/2017 8:30:00 SA
Lượt đọc: 436

STT

Tên Cơ sở Lưu trú du lịch

Địa chỉ

Số điện thoại

Chủ sở hữu

I

Thành phố Yên Bái

 

 

 

1

Khách sạn Hồng Nhung I

P. Đồng Tâm

029 3850352

Cty TNHH TM HN    

GĐ Lê Văn Phúc

2

Khách sạn Hồng Nhung II

P. Đồng Tâm

0912074008

GĐ Lê Văn Phúc

3

Nhà khách Hào Gia

P. Đồng Tâm

0293.854970

Đinh Xuân Trường

4

Nhà khách Đồng Tâm

P. Đồng Tâm

0293.852966

Vũ Đức Thịnh

5

Nhà nghỉ Thung Lũng Xanh

P. Đồng Tâm

0293.857759

Đổi chủ sở hữu

6

Nhà ở CPC KDLT Thủy Tiên

P. Đồng Tâm

0912510536

Nguyễn Thị Thủy

7

Nhà nghỉ Hoa Lâm

P. Đồng Tâm

0293.854332

Đỗ Thị Phương

8

Nhà nghỉ Bích Ngọc

P. Đồng Tâm

0293.855343

Nguyễn Thị Bình

9

Khách sạn Phương Thúy V

P. Đồng Tâm

 

 

10

Nhà khách Thanh Niên

P. Đồng Tâm

0293.856013

Hoàng Xuân Tuyên

11

Khách sạn Xổ Số

P. Minh Tân

0293.852544

Cty TNHHNN một thành viên Xổ Số YB

12

Nhà nghỉ Long An

P. Minh Tân

0293.851335

Nguyễn Văn Long

13

Khách sạn Ru By

P. Minh Tân

0293.851235

Ông Vân

14

Nhà nghỉ Hạ Long

P. Minh Tân

0293.851147

Trần Trọng Lương

15

KS Phương Thúy II

Tổ 54 - P. Minh Tân

0293.893447

Nguyễn Hồng Thúy

16

Khách sạn Linh giang

Tổ 54 - P. Minh Tân

0912756783   '0293.853668

Nguyễn Thị Thái

17

Nhà nghỉ Hoàng Nam

Tổ 26 - P. Minh Tân

0923.853025

0915123169

Nguyễn Thị Cường

18

Nhà ở CPCKDLT  Cỏ May

P. Minh Tân

0293.853758

Lưu xuân Hùng

19

Khách sạn Suối Mơ

P. Minh Tân

0293.854254

Đỗ Thị Bình

20

CSLT Phú Hưng

P. Minh Tân

0293.893568

Nam

21

Nhà nghỉ Thu Hiền

P. Minh Tân

0293.850222

Hưng

22

Nhà nghỉ Thái Hà

P. Hồng Hà

0293.862972

Hoàng Hà

23

Khách sạn  Hữu Nghị

P. Hồng Hà

0293.813996

0987611556

C.ty CP Du lịch YB     GĐDH Tạ Tiến Duẩn

24

Nhà nghỉ Thu Hương

P. Hồng Hà

0293862140

Nguyễn Ngọc Ninh

25

Nhà nghỉ Hoa Ban đỏ

P. Hồng Hà

 

 

26

Nhà nghỉ Thể thao

P. Hồng Hà

0915515998

Lương Quang Huân

27

Nhà khách Trường Sơn

P. Nguyễn Thái Học

0293.816437

Nguyễn Thị Lý

28

Nhà nghỉ Hoàng Liên

Tổ 29-P.Nguyễn T. Học

0293.866623

Hoàng Liên Sơn

29

Nhà nghỉ Thành Vũ

Tổ 5 -P. Nguyễn T.Học

0293.288277

Đào Thị Thạnh

30

Nhà nghỉ Quỳnh Chi

Tổ 41-P.Nguyễn T.Học

0933403367

Lương Thị Quyền

31

Nhà nghỉ Thiên Hương

P.Nguyễn Thái Học

0293862383

Trần Thị Lộc

32

Nhà nghỉ Trúc Mai

P.Nguyễn Thái Học

 

Bùi Thanh Minh

33

Nhà nghỉ Quỳnh Trang I

P.Nguyễn Thái Học

 

Nguyễn Thị Liên

34

Nhà nghỉ Hoa Lư

 Nam Cường

0293.860186

Nguyễn Kim Lư

35

Nhà nghỉ Phương Nam

Xã Văn Phú

0984361837

Hoàng Tùng Nam

36

Nhà ở CPCKDLT Hoa Cau

Xã Văn Phú

0293.858038

Nguyễn Đức Thái

37

Nhà nghỉ Hoàng Giang

Xã Văn Phú

0293.851383

Nguyễn Phụ Giang

38

Khách sạn  Hương Giang

P.Hợp Minh

0293.714215

Lê Thị Thu Uyên

39

Khách sạn Phương Thúy I

Tổ 9 P.Hợp Minh

0293.712447

0973785999

Nguyễn Tiến Hoàng

40

Nhà nghỉ Quỳnh Trang II

P.Hợp Minh

0293.867149

Nguyễn Thị Dung

41

Nhà ở CPCKDLT Minh Quảng

Tổ 9 P.Hợp Minh

 

Nguyễn Hữu Quảng

42

Khách sạn  Hồng   Kông

P. Yên Thịnh

0293.855950

Hà Tiến Thuận

43

KSạn Phương Thúy IV

Tổ 38-P. Yên Thịnh

0965509009

Nguyễn Hồng Thúy

44

Khách sạn Như Nguyệt II

Phường Yên Thịnh

 

Lê Tùng Lâm

45

Khách sạn Như Nguyệt

Tổ 23-P. Yên Ninh

0293.555668

Trần Thị Nguyệt

46

Khách sạn Khánh Hà

P. Yên Ninh

0293.867393

Đỗ Thị Bắc

47

Nhà nghỉ Phương Thúy

Tổ 26 - P.Yên Ninh

0913251560

Nguyễn Thị Thúy

48

KSạn Phương Thúy III

Tổ 30 - P.Yên Ninh

0293.892447

Nguyễn Thu Thủy

49

Nhà ở CPCKDLT Quỳnh Chi

Tổ 41 - P.Yên Ninh

 

Lường Thị Quyền

50

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Tổ 43 - P.Yên Ninh

 

Nguyễn Thị Anh

51

Nhà nghỉ Điều Dưỡng

P. Nguyễn Phúc

0293.862106

Trần Đức Long

52

Nhà nghỉ Hương Giang

Xã Minh Bảo

0985432763

Đỗ Như Hào

II

Huyện Văn Yên

 

 

 

53

Nhà nghỉ Văn Thắng

Xã Đông Cuông

0293.831142

Đặng Văn Thắng

54

Nhà ở CPCKDLT Hoàng Anh

Thôn Đồng Bưởi, Thị trấn Mậu A

0984420919

Nguyễn Thị Thái

55

Nhà ở CPCKDLT Hoàng Lâm

Khu phố 2, TT Mậu A

 

Đỗ Thị Thanh

56

Khách sạn Thiên Hương

Thị trấn Mậu A

0293.836885

Cty CP Việt Trinh     Nguyễn Bá Thể

57

Nhà ở CPCKDLT Thùy Hương

Thị trấn Mậu A

0293.835946

0975836366

Đinh Thùy Hương

58

Nhà ở CPCKDLT Quế Hương

Thị trấn Mậu A

0293.834413

Lê Thị Hương

59

Nhà nghỉ Xanh

Thị trấn Mậu A

0945048289

Mã Thị Thúy

60

Nhà nghỉ Tuấn Tú

BĐền, xã Đông Cuông

0979138654

Lê Thị Hương

61

Nhà nghỉ Minh Nam

Thôn 3, xã Minh Quang

01646249081

Hồ Thị Nam

62

Nhà nghỉ Mai lan

Thôn Cầu Khai, MĐông

0293832588

Lù Thị Lan

63

Nhà nghỉ Ngọc Hà

Trái hút, xã An Bình

0976654189

Lê Thị Hà

III

Huyện Yên Bình

 

 

 

64

KSạn  Hạnh Hoa Viên

Xã Đại Đồng

0293.885244

0913251232

CT TNHHDL&XD Trâu Vàng   Nguyễn Ngọc Nam

65

Khách sạn  Quang Thoa

TT Yên Bình

0293.886414

0904000517

Vương Nhật Quang

66

Nhà nghỉ Trung Kiên

Xã Bảo Ái

0293882371

DNTư nhân Trung Kiên  GĐ Hoàng Thị Hợp

67

Nhà nghỉ Vân Anh

Thị trấn Yên Bình

 

 

68

Nhà nghỉ Long Nguyên

Thị trấn Yên Bình

0293886207   '0986774520

GĐ Nguyễn Thị Nguyên

69

Nhà nghỉ Hương Lý

Thị trấn Yên Bình

0293887045

A Tuấn Công an

70

Nhà nghỉ Tuấn Anh

Thị trấn Yên Bình

0293886918

0983658367

Trần Thị Hoa Hồng

71

Nhà ở CPCKDLT Hoa Mai

Xã Cẩm Ân

0293508619

Nông Thị Chi

72

Nhà ở CPCKDLT Thanh Huệ

Thị trấn Thác Bà

0912070656

Thanh Huệ

73

Nhà ở CPCKDLT Thu Minh

Thôn Thác Ông, xã Vĩnh Kiên

01655367029

Nguyễn Thị Minh

74

Nhà ở CPCKDLT Hồng Ngọc

Thôn Tân Hà, xã Tân Hương

 

Trần Thị Tuyết

75

Nhà nghỉ Phương Thúy

Thị trấn Yên Bình

0912510080

Nguyễn Thị Thúy

76

Nhà ở CPCKDLT Thu Hương

Thị trấn Yên Bình

0293885247

Nguyễn Thị Hương

IV

Huyện Lục Yên

 

 

 

77

Khách sạn Ánh Nguyệt

Thị trấn Yên Thế

0293845588

0986194199

GĐ Vi Văn Thống

78

Nhà nghỉ Hương Giang

Thị trấn Yên Thế

0293845596

0915519949

Phạm Thị Tuyết

79

Nhà nghỉ Tuấn Hiệp

Thị trấn Yên Thế

0293846987

GĐ Đào Xuân Nam

80

Nhà nghỉ Thanh Bình

Thị trấn Yên Thế

0293845243

Nguyễn Thanh Bình

81

Khách sạn Hồng Ngọc

Thị trấn Yên Thế

0293845176

Nguyễn Thị Hằng

82

Nhà nghỉ Lan Phương

Thị trấn Yên Thế

0293845450

Nguyễn Thị Lan

83

Nhà nghỉ Việt

Thị trấn Yên Thế

0293845394

Nguyễn Thị Nghị

84

Nhà nghỉ Nhậm Nhung

Thị trấn Yên Thế

0293845394

0976779010

Nguyễn Văn Nhậm

85

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Thị trấn Yên Thế

0293846843

Phạm Thị Thúy

86

Khách sạn Nắng Vàng

Thị trấn Yên Thế

 

Ông Bình

87

Nhà nghỉ An Khánh

Thôn 8, xã Khánh Hòa

0293842214

Trần Văn Ngọc

88

Nhà ở CPCKDLT Hồng Sơn

Thôn 2, xã Tân Lĩnh

01686095727

Nguyễn Văn Kiều

89

Nhà nghỉ Ánh Dương

Thị trấn Yên Thế

0912281736

Nguyễn Văn Dương

V

Thị xã nghĩa Lộ

 

 

 

89

Khách sạn Nghĩa Lộ

Tổ 11, phường Trung Tâm

0293.870.106

 

Nguyễn Hải Toàn

90

Khách sạn Miền Tây

Tổ 7, phường Trung Tâm

0293.870.686

Phạm Tuyết Trinh

91

Nhà nghỉ Hải Long

Bản Căng Nà, phường Trung Tâm

091.296.4318

 

92

Nhà nghỉ Hòa Yến 1

Tổ 20, phường Trung Tâm

096.672.6726

Nguyễn Văn Hòa

93

Nhà nghỉ Hòa Yến 2

Tổ 20, phường Trung Tâm

096.672.6726

Nguyễn Văn Hòa

94

Nhà nghỉ Việt An

Tổ 19, phường Trung Tâm

0127.976.7336

 

95

Nhà nghỉ Việt An

Tổ 19, phường Trung Tâm

0127.976.7336

 

96

Nhà nghỉ Tùng Dương

Tổ 2, phường Trung Tâm

091.517.5951

 

97

Nhà nghỉ Nguyệt Anh

Tổ 12, phường Trung Tâm

0293.870.621

 

98

Khách sạn Mường Lò

Tổ 1, phường Tân An

0293.872.888

Hồ Thị Lê

99

Nhà nghỉ Mai Phương

Tổ 5, phường Tân An

098.885.1667

 

100

Nhà nghỉ Bảo Long

Tổ 6, phường Tân An

0123.307.5025 091.468.6263

Bùi Gia Sáng

101

Khách sạn Bảo Yến

Tổ 6, phường Tân An

0293.879.666 091.309.4596

Phùng Thị Lan

102

Nhà nghỉ Hải Yến

Tổ 7, phường Cầu Thia

097.330.3277

Đặng Quang Chung

103

Khách sạn Bảo Sơn

Tổ 6, phường Cầu Thia

0293.877.697

Phùng Hoàng Sơn

104

Nhà nghỉ Linh Giang

Tổ 4, phường Cầu Thia

0293.897.567

Nguyễn Đức Bình

105

Nhà nghỉ Khánh Ngọc

Tổ 9, phường Cầu Thia

0167.868.3456

Phan Thị Hồng Vân

106

Khách sạn Trung Thành

Tổ 7, Số nhà 30, đường Điện Biên, phường Cầu Thia

0293.870.405 096.249.2888

Trần Thị Nguyệt

107

Nhà nghỉ Việt Trung

Thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc

094.658.648

 

108

Nhà nghỉ Phương Thảo

Chao Hạ 1, xã Nghĩa lợi

 

Lê Ngọc Sơn

109

Nhà nghỉ Tâm Sơn

Tổ 13, phường Pú Trạng

0168.314.8945

Đỗ Mạnh Dũng

110

Khách Sạn Bảo Trâm

Tổ 3, phường Pú Trạng

0983615280

 

111

Nhà nghỉ Cu Mít

Chao Hạ 1, xã Nghĩa lợi

 

 

112

Khách sạn 999

Nghĩa Phúc

 

 

113

Khách sạn sổ số

Phường Trung Tâm

0923871133

 

114

Nhà Nghỉ Pơ Mu

Phường Pú Trạng

0916892893

 

115

Hoàng Thị Loan

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

098.889.0853

Điêu Hoàng Thái

116

Điêu Văn Chài

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

0168.257.4744

Điêu Văn Chài

117

Hoàng Văn Hiệp

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

0169.283.6116

Hoàng Văn Hiệp

118

Hoàng Văn Ộng

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

098.727.1247

Hoàng Văn Ộng

119

Lò Văn Quyền

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

0162.914.2908

Lò Văn Quyền

120

Trần Thị Thái

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

0165.738.7941

Trần Thị Thái

121

Điêu Văn Ngọc

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

098.487.4981

Điêu Văn Ngọc

122

Hoàng Văn Sượt

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

0164.357.9748

Hoàng Văn Sượt

123

Hoàng Văn Hóa

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

0169.258.0386

Hoàng Văn Hóa

124

Lường T. Hồng Chung

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

0169.906.1335

Lò Văn Qúy

125

Lò Văn Bình

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

098.847.5350

Lò Văn Bình

126

Hoàng Văn Tính

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

0125.203.9200

Hoàng Văn Tính

127

Lò Văn Trình

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

097.333.2748

Lò Văn Trình

128

Lò Văn Vượng

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

097.531.6772

Lò Văn Vượng

129

Đinh Thị Nhình

Bản Đêu 2, xã Nghĩa An

0169.453.8610

Đinh Thị Nhình

130

Hà Thị Chinh

Bản Đêu 2, xã Nghĩa An

0164.524.2696

Lường Thạch Cương

131

Chu Thị Dương

Bản Đêu 2, xã Nghĩa An

0167.952.7872

Chu Thị Dương

132

Hoàng Thị Phượng

Bản Đêu 3, xã Nghĩa An

097.821.4672

Chu Văn Luật

133

Chu Văn Dậu

Bản Đêu 3, xã Nghĩa An

0166.721.2836

Chu Văn Dậu

134

Hà Văn Quyền

Bản Đêu 2, xã Nghĩa An

 

Hà Văn Quyền

135

Hà Văn Khoanh

Bản Đêu 1, xã Nghĩa An

0165.679.5259

Hà Văn Khoanh

136

Hoàng Văn Bông

Bản Đêu 4, xã Nghĩa An

 

Hoàng Văn Bông

137

Lò Văn Ộng

Bản Đêu 1, xã Nghĩa An

097.669.1659

Lò Văn Ộng

138

Nguyễn Thị Thúy Nga

Phường Tân An

0981171288

Nguyễn Thị Thúy Nga

139

Điêu Văn Sai

Bản Đêu 4, xã Nghĩa An

094.987.4423

Điêu Văn Sai

VI

Huyện Văn Chấn

 

 

 

140

Khách sạn Suối Giàng

Xã Sơn Thịnh

0293874989

0913088766

GĐ Phạm Hoàng Thanh

141

Khách sạn Phố Núi

Xã Tú Lệ

0293879115

Nguyễn Anh Chuyền

142

Khách sạn Ngọc Trìu

Xã Tân Thịnh

0944210872

Vũ Đức Diệp

143

Khách sạn Trở lại Mường Lò

Thôn Bản Noong, xã Phù Nham

0907556654

Lưu Tuấn Thái

144

Khách sạn Thác Hoa

Xã Sơn Thịnh

0296555888

Vũ Đăng Lư

145

Nhà khách huyện Văn chấn

Trung tâm huyện VC

 

 

146

Nhà nghỉ Xóm Vắng

Xã Tú Lệ

0982385440

Lò Thị Hương

147

Nhà ở CPCKDLT Kiều Nga

Xã Sơn Thịnh

01674049668

Trần Thanh Nga

148

Nhà nghỉ Sáng Lập

Tổ 7-TTNT Nghĩa Lộ

0913094460

Trần Sỹ Sử

149

Nhà nghỉ Hùng Nga

Ngã 3 xã Cát Thịnh

0985293343

Vũ Thị Nga

150

Nhà ở CPCKDLT Quang Thảo

Tổ 6B, TTNT Nghĩa Lộ

0976055099

Vũ Đình Hưng

151

Nhà  CPCKDLT Hoàng Quân

Thôn Pom Ban, xã Tú Lệ

0293897126

Phan Quang Đại

152

Nhà nghỉ Ánh Mười

Thôn Pom Ban, xã Tú Lệ

0978999662

Nguyễn Danh Mười

153

Nhà nghỉ Phong Sơn

TT Nông Trường chè NL

01683414993

Nguyễn Thị Xuân

154

Nhà nghỉ Ngày Mới

Xã Thanh Lương

 

 

155

Nhà ở CPCKDLT Anh Thư

TT Nông Trường  NL

 

 

156

Nhà nghỉ Suối Tiên

Thôn Nước Nóng, Tú Lệ

0974357912

Hoàng Thị Nga

VII

Huyện Mù Cang Chải

 

 

 

157

Nhà khách Suối Mơ

Thị trấn Mù Cang Chải

0293878643

HTX Sơn Tra

158

Nhà nghỉ Sơn Ca

Thị trấn Mù Cang Chải

0293878185

 

159

Nhà nghỉ Song Giang Quán

Thị trấn Mù Cang Chải

0945525129

Nguyễn Thị Huyến

160

Nhà nghỉ Mai Vang

Thị trấn Mù Cang Chải

0293878643

Nguyễn Xuân Vang

161

Nhà ở CPCKDLT Hương Giang

Thị trấn Mù Cang Chải

0293878486

 

162

Nhà nghỉ Moon

Thị trấn Mù Cang Chải

0293878929

 

163

Nhà nghỉ Moon 2

Thị trấn Mù Cang Chải

 

 

164

Nhà nghỉ Duy Vũ

Thị trấn Mù Cang Chải

 

 

165

Nhà nghỉ Ngủ

Thị trấn Mù Cang Chải

 

 

166

Nhà nghỉ Hồng Minh

Ngã Ba Kim - MCC

0293878285

 

VIII

Huyện Trấn Yên

 

 

 

167

Nhà ở CPCKDLT - 278

Khu 8, TT Cổ Phúc

0293827278

Phạm Xuân Hào

168

Nhà ở CPCKDLT  Hải Yến

Thôn 4, xã Hưng Khánh

 

Vũ Đức Lập

169

Nhà ở CPCKDLT  Hồng Nhung

Thôn 4, xã Hưng Khánh

0979903329

Bùi Thanh Hà

IX

Huyện Trạm Tấu

 

 

 

170

Nhà khách Trạm Tấu

Khu 3, TT Trạm Tấu

0293876445

HTX Thương Mại & dịch vụ Trạm Tấu

171

Nhà nghỉ Hằng Sâm

Khu 3, TT Trạm Tấu

0293876007

Hoàng Thu Hằng

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Tin khác

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE