Yên Bái
Chia sẻ
Danh sách các hộ gia đình kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 11/05/2017 10:09:00 SA
Lượt đọc: 10036

 DANH SÁCH

Các hộ gia đình kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng huyện Mù Cang Chải

 

SốTT

Họ và tên

Địa chỉ

Năm sinh

Chức vụ bộ phận công tác

  Điện thoại

1

Giàng A Dình

Bản tà gênh xã Lao Chải

1983

Kinh doanh nhà nghỉ

0914.193.653

2

Nguyễn Thị Hương

Bản Dì Thàng xã Chế Cu Nha

1971

Kinh doanh nhà nghỉ

0945.467.034

3

Nông Văn Phích

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

1954

Kinh doanh nhà nghỉ

01695.331.574

4

Đặng Văn Thức

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

1985

Kinh doanh nhà nghỉ

01694.009.354

5

Lò văn Sáu

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

1979

Kinh doanh nhà nghỉ

01245.336.977

6

Vàng Văn Hải

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

1977

Kinh doanh nhà nghỉ

01654.354.806

7

Lò Văn Nhượng

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

1986

Kinh doanh nhà nghỉ

01699.529.540

8

Lò Văn Hà

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

1978

Kinh doanh nhà nghỉ

01676.069.235

9

Nông Văn Êm

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

1983

Kinh doanh nhà nghỉ

01667.765.445

10

 Lương văn Bản

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

1974

Kinh doanh nhà nghỉ

01644.443.620

11

Lương Văn Hòa

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

1976

Kinh doanh nhà nghỉ

0915.512.581

12

Lường Văn Lanh

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

1966

Kinh doanh nhà nghỉ

01667.020.358

13

Tòng Văn Dơn

Tổ 10 thị trấn Mù Cang Chải

1958

Kinh doanh nhà nghỉ

01682.886.493

14

Nguyễn Duy Đoạt

Ngã Ba Kim xã Púng Luông

1963

Kinh doanh nhà nghỉ

0982.571.968

15

Lê Văn Dũng

Ngã Ba Kim xã Púng Luông

1971

Kinh doanh nhà nghỉ

0942.113.064

16

Sùng Thị Sua

Bản Dế Su Phình A

xã Dế Su Phình

 

Kinh doanh nhà nghỉ

0293.878.589

17

Mùa Thị Dở

Bản Dào Xa xã Kim Nọi

1990

Kinh doanh nhà nghỉ

01694.614.404

18

Lương Văn Chí

Bản Lìm Thái xã Cao Phạ

1968

Kinh doanh nhà nghỉ

01687.456.582

19

Lò Thị Nguyệt

Tổ 10 thị trấn Mù Cang Chải

 

Kinh doanh nhà nghỉ

01669.803.549

20

Lò Thị Chơn

Tổ 10 thị trấn Mù Cang Chải

 

Kinh doanh nhà nghỉ

01275.600.921 (Sanh)

 

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE