Yên Bái
Chia sẻ
Danh sách các cơ sở Lưu trú huyện Yên Bình
Ngày xuất bản: 24/04/2017 3:37:00 CH
Lượt đọc: 8906

 

1 KS.  Hạnh Hoa Viên Xã Đại Đồng – Huyện  Yên Bình Hai sao 0293.885.244 Công ty TNHH du lịch và Xây dựng Trâu Vàng
0982.851.866 GĐ: Nguyễn Ngọc Nam
Fax: 0293.885.789 cô Cẩm: 0913.251.232
   
2.      KS.  Quang Thoa Thị trấn Yên Bình – Huyện Yên Bình Một sao 0293.886.414 GĐ: Vương Nhật Quang
0904.000.517
3.      Nhà nghỉ  Trung Kiên Xã Bảo ái – Huyện Yên Bình Đạt tiêu chuẩn CSLTDL 0293.882.371 Doanh nghiệp tư nhân Trung Kiên
GĐ: Hoàng Thị Hợp
4.      Nhà nghỉ Vân Anh TT Yên Bình -  Huyện  Yên Bình Chưa thẩm định    
5.      NN. Long Nguyên Thị trấn  Yên Bình – Huyện Yên Bình Đạt tiêu chuẩn CSLTDL 0293.886.207 GĐ: Nguyễn Thị Nguyên
01687.852.504 0986.774.520
6.      Nhà nghỉ  Hư­ơng Lý Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình Chưa thẩm định 0293.887.045       Anh Tuấn CA
7.      Nhà nghỉ Tuấn Anh Thị trấn Yên Bình – Huyện Yên Bình Đạt tiêu chuẩn CSLTDL 0293.886.918 Trần Thị Hoa Hồng
0983.658.367
8.      Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê Hoa Mai Xã Cẩm Ân - Huyện Yên Bình Đạt tiêu chuẩn CSLTDL 0293.508.619 Nông Thị Chí
9.      Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê Thanh Huệ TT.Thác Bà - HuyÖn Yªn B×nh Đạt tiêu chuẩn CSLTDL 0912.070.656 Thanh Huệ
10.  Nhà có phòng cho khách du lịch thuê Thu Minh Thôn Thác Ông – Xã Vĩnh Kiên- Nhà có phòng CKDLT 01655.367.029 Nguyễn Thị Minh
11.  Nhà có phòng cho khách du lịch thuê  Hồng Ngọc Thôn Tân Hà – Xã Tân Hương Nhà có phòng CKDLT   Trần Thị Tuyết
12.  Nhà nghỉ Phương Thúy Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình Chưa thẩm định 0912.510.080 Nguyễn Thị Thúy
13.  Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê Thu Hương Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình Đạt tiêu chuẩn CSLTDL 0293.885.247  

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE