Yên Bái
Danh sách các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Trạm Tấu
Ngày xuất bản: 09/07/2018 2:36:00 CH
Lượt đọc: 32375

 

STT

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

 
 

1

Nhà khách Trạm Tấu

02163.876.445

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu,

H. Trạm Tấu

 

2

Nhà nghỉ Hạnh Hoàn

02163876007

Khu 3, thị trấn Trạm Tấu,

H. Trạm Tấu

 

3

Nhà nghỉ Sinh Hảo

0886742666

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu,

H. Trạm Tấu

 

4

Nhà nghỉ Suối Tung

 094 225 39 92

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu,

H. Trạm Tấu

 

5

Lại Quốc Tuấn

0961.443.811

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu,

H. Trạm Tấu

 

6

Vũ Mạnh Cường

0943.208.704

Khu 5, thị trấn Trạm Tấu,

H. Trạm Tấu

 

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/