Yên Bái
Chia sẻ
Danh sách các cơ sở lưu trú thành phố Yên Bái
Ngày xuất bản: 11/05/2017 10:07:00 SA
Lượt đọc: 8818

 

1.     

KS. Hồng Nhung I

Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái

Một  sao

0293.850.352

0912.074.008

Công ty TNHH du lịch Thương mại Hồng Nhung

GĐ: Lê Văn Phúc

 

2.     

KS. Hồng Nhung II

Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái

Ba sao

0293.850.352

Công ty TNHH du lịch Thương mại Hồng Nhung

GĐ: Lê Văn Phúc

Liên lạc: Trần Thị Lan

0919.956.172

3.     

Nhà khách Hào Gia

Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0293.854.970

0293.890.843

Đinh  Xuân Trường

0912.232.025

 

4.     

Nhà khách Đồng Tâm

Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0293.852.966

Vũ Đức Thịnh

0913.359.370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     

Nhà nghỉ Thung Lũng Xanh

Phư­ờng Đồng Tâm – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.857.359

Hà Phương Thuỳ

0913.513.414

 

6.     

Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê Thủy Tiên

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

 

 

 

7.     

Nhà nghỉ  Hoa Lâm

Ph­ường Đồng Tâm – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.854.332

Đỗ Thị Phương

 

8.     

Nhà nghỉ  Bích Ngọc

Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0293.855.343

Nguyễn Thị Bình

 

9.     

Nhà khách Thanh Niên

Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0293.856.013

Hoàng Xuân Tuyên

0912.5.9.696

 

10. 

Khách sạn Xổ Số

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

Hai sao

0293.852.544

Công ty TNHH NN một thành viên Xổ Số Kiến thiết Yên Bái

 

 

11. 

Nhà nghỉ Long An

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.851.335

Nguyễn Văn Long

0914.954.609

 

12. 

Khách sạn  Ru By

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Một sao

0293.851.235

Ông Vân 

 

13. 

Nhà nghỉ  Hạ Long

Phường Minh Tân  - TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0293.851.147

Trần Trọng Lương

0912.074.124

 

14. 

KS. Phương Thuý II

Tổ 54

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Hai sao

0293.893.447

Nguyễn Thị Hồng Thúy

0977.791.557

 

15. 

Nhà nghỉ  Hoàng Nam

Tổ 26. Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

 

0293.853.025

0915.123.169

GĐ: Nguyễn Thị Dung

GĐ: Nguyễn Thị Cường

 

16. 

Khách sạn Linh Giang

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Một sao

0293.853.668

0912.756.783

GĐ: Nguyễn Thị Thái

 

17. 

Nhà nghỉ Cỏ May

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Nhà ở CPCKDLT

0293.853.758

Lưu Xuân Hùng

0913.053.562

 

18. 

Khách sạn Suối Mơ

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Một sao

0293.854.254

Đỗ Thị Bình

0912.362.158

 

19. 

CSLT   Phú Hưng

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0293.893.568

Nam: 0975.423.214

 

20. 

Nhà nghỉ Thu Hiền

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.850.222

Hưng

 

21. 

Nhà nghỉ  Thái Hà

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.862.972

Công ty TNHH Thái Hà

GĐ: ông Hoàng Hà

 

22. 

Khách sạn Hữu Nghị

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

Hai sao

0293.813.996

0293.862.535

0944.612.589

 

Công ty Cổ phần du lịch Yên Bái

GDDH: Tạ Tiến Duẩn

0987.611.556

GĐ: Đỗ Như Hảo

0915.836.556

 

23. 

Nhà nghỉ Thu Hư­ơng

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.862.140

Nguyễn Ngọc Ninh

0913.251.283

 

24. 

Nhà nghỉ  Hoa Ban đỏ

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

Chưa thẩm định

 

 

 

25. 

Nhà nghỉ Thể thao

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

01915515998

Lương Quang Huân

 

26. 

Nhà khách Trư­ờng Sơn

Phường        Nguyễn Thái Học –

TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.816.437

Nguyễn Thị Lý

 

 

27. 

Nhà nghỉ Hoàng Liên

Tổ 29B – phường Nguyễn Thái Học

Chưa thẩm định

0293.866.623

Hoàng Liên Sơn

 

28. 

Nhà nghỉ Thành Vũ

Tổ 5 phường Nguyễn Thái Học

Chưa thẩm định

0296.288.277

Đào Thị Thanh

 

29. 

Nhà nghỉ Quỳnh Chi

Tổ 41 – phường Nguyễn Thái Học

Chưa Thẩm định

0933.403.367

Lương Thị Quyền

 

30. 

NN Quỳnh Trang I

Phường       Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

 

 

 

31. 

Nhà nghỉ Thiên Hư­ơng

Phường        Nguyễn Thái Học – TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0216.3.836.886

DĐ: 0982.838.838

0988.447.469

Trần Thị Lộc

 

32. 

Nhà nghỉ Trúc Mai

Phường Nguyễn Thái Học –

TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0293.867.149

Bùi Thanh Minh

0977.302.287

 

33. 

Nhà nghỉ  Hoa Lư

Nam Cường – TP  Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.860.186

Nguyễn Thị Kim Lư

 

34. 

Nhà nghỉ Phương Nam

Thôn Văn phú – xã Văn Phú – TP YB

Chưa thẩm định

0984.361.837

Hoàng Tùng Nam

 

35. 

Nhà nghỉ Hoa Cau

Xã Văn Phú  - TP Yên Bái

Nhà ở CPCKDLT

0293.858.038

GĐ: Nguyễn Đức Thái

 

36. 

Nhà nghỉ  Hoàng Giang

Thôn 2 – xã Văn Phú – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.851.383

Nguyễn Phụ Giang

0912.770.047

 

37. 

KS. Hương Giang

Phường Hợp Minh

 – TP Yên Bái

 

Một sao

0293.714.215

GĐ: Lê Thị Thu Uyên

0912.744.235

0912.779.201

 

 

38. 

KS. Phương thúy I

Tổ  9 – phường Hợp Minh – TP Yên Bái

Hai sao

0293.712.447

0913.251.560

0965.509.009

GĐ: Nguyễn Tiến Hoàng

Nguyễn Thị Mai

0973.785.999

 

39. 

NN. Quỳnh Trang II

Phường Hợp Minh – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn KDLTDL

0293.867.149

Nguyễn Thị Dung

0912.965.717

 

40. 

Nhà nghỉ Minh Quảng

Tổ 9 – phường  Hợp Minh

Nhà ở CPCKDLT

 

Nguyễn Hữu Quảng

 

41. 

Khách Sạn Hồng Kông

Phường Yên Thịnh – TP Yên Bái

Một sao

0293.855.950

0982.091.436

Hà Tiến Thuận

 

42. 

KS. Phương Thúy IV

Tổ 38-Phường Yên Thịnh - TP Yên Bái

Một sao

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy

 

43. 

KS Như Nguyệt

Tổ 23-Phường Yên Ninh- TP Yên Bái

Một sao

0293.555.668

Trần Thị Nguyệt

 

44. 

Khách sạn Khánh Hà

Phường Yên Ninh – TP Yên Bái

Một sao

0293.867.393

0916.485.333

 

GĐ: Đỗ Thị Bắc

 

45. 

Nhà nghỉ Phương Thúy

Tổ 26 -         Phường Yên Ninh – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn KDLTDL

 

Chủ CS: NTH Thúy

 

46. 

KS. Phương Thuý III

Tổ 30

Phường Yên Ninh – TP Yên Bái

Hai sao

0293.892.447

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

47. 

Nhà có phòng cho khách du lịch thuê Quỳnh Chi

Tổ 41 – phường Yên Ninh

Đạt tiêu chuẩn KDLTDL

 

 

 

48. 

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Tổ 43 – phường Yên Ninh

Chưa thẩm định

 

Nguyễn Thị Anh

 

49. 

Nhà nghỉ Điều Dưỡng

Phường Nguyễn Phúc – TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0293.862.106

Trần Đức Long

0915.331.610

 

50. 

Nhà nghỉ Hương Giang

Thôn Thanh Niên – Xã Minh Bảo

Chưa thẩm định

0985.432.763

0988.828.210

Đỗ Như Hảo

 

 

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE