Yên Bái
Danh sách cơ sở lưu trú thị xã Nghĩa Lộ tính đến 30/8/2019
Ngày xuất bản: 29/08/2019 3:56:00 CH
Lượt đọc: 18252

 

TT

Tên cơ sở lưu trú

Xếp hạng

Địa chỉ

Số điện thoại

1 sao

2 sao

3 sao

4 sao

5 sao

Đạt chuẩn

1

KS Nghĩa Lộ

 

 

x

 

 

 

đường Điện Biên, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ

02163870106

2

Khách sạn Miền Tây

 

x

 

 

 

 

đường Điện Biên, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ

02163870686

3

Nhà Nghỉ Hoàng Long

 

x

 

 

 

 

Đường Điện Biên, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ

0969796622

4

Nhà nghỉ Hòa Yến 1

 

 

 

 

 

x

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ

0966726726

5

Nhà nghỉ Hòa Yến 2

 

 

 

 

 

x

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ

0966726726

6

Khách sạn Mường Lò

 

x

 

 

 

 

đường Điện Biên, phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0293872888

7

Nhà nghỉ Mai Phương

 

 

 

 

 

x

tổ Ao Sen 2, phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0988851667

8

Nhà nghỉ Bảo Long

 

 

 

 

 

x

Tổ 4, phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0914686263

9

Khách sạn Bảo Yến

 

 

 

 

 

 

phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0913094596

10

Nhà nghỉ Hải Yến

 

 

 

 

 

x

đường Điện Biên, phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ

0973303277

11

Khách sạn Bảo Sơn

x

 

 

 

 

 

phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ

02163.877.697

12

Khách sạn Trung Thành

 

x

 

 

 

 

phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ

0962492888

13

Khách Sạn Bảo Trâm

 

x

 

 

 

 

phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ

0983615280

14

Nhà nghỉ Cu Mít

 

 

 

 

 

x

Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

0974790036

15

Khách sạn 999

 

 

 

 

 

x

xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ

 

16

Khách sạn sổ số

x

 

 

 

 

 

đường Hoàng Liên Sơn, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ

0923871133

17

Nghà nghỉ Trung Hiếu

 

 

 

 

 

x

phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

 

18

Khách sạn Sen

 

 

 

 

 

x

tổ Ao Sen 2, phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0945056866

19

Chuồn chuồn Nghĩa Lộ

 

 

 

 

 

x

phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ

 

20

Homestay Trần Thị Thái

 

 

 

 

 

 

bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

0357387941

21

Homestay Loan Khang

 

 

 

 

 

x

bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

0988890853

22

Homestay Ngọc Chiêm

 

 

 

 

 

x

bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

0984874981

23

Homestay Hồng Chung

 

 

 

 

 

x

bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

0399061335

24

Hoàng Văn Tính

 

 

 

 

 

x

bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

085.203.9200

25

Lò Văn Trình

 

 

 

 

 

x

bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

097.333.2748

26

Homestay Yến Bình

 

 

 

 

 

x

bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

0988475350

27

Homestay Cương Chinh

 

 

 

 

 

x

thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ

0345242696

28

Homestay Mộc Dương

 

 

 

 

 

x

xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ

0379527872

29

Đinh Thị Nhình

 

 

 

 

 

x

thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ

039.453.8610

30

Homestay Luật Phượng

 

 

 

 

 

x

thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ

097.821.4672

31

Homestay Bình Nga

 

 

 

 

 

x

phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0981171288

32

Nhà sàn Pơ Mu

 

 

 

 

 

x

phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ

0916892893

33

Homestay Tong Pọng

 

 

 

 

 

x

Tông Pọng 1, phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0963146199

34

Nhà bảo tồn văn hóa Tân An

 

 

 

 

 

x

phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0904337605

35

Homestay Phương Nam

 

 

 

 

 

x

tổ Ao Sen 2, phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0974 679 089

36

Nhà sàn văn hóa Nghĩa An

 

 

 

 

 

x

thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ

0968999127

Ban biên tập

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/