Yên Bái
Lịch tổ chức một số Lễ hội truyền thống tại các Di tích trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong dịp xuân Canh Tý 2020
Ngày xuất bản: 17/01/2020 2:08:00 CH
Lượt đọc: 32522

TT

THỜI GIAN TỔ CHỨC

LỄ HỘI

ĐỊA ĐIỂM

1

Ngày 26/01/2020

(tức ngày 02 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đình Chạng

Xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên

2

 

Ngày 28/01/2020

(tức ngày 04 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đình Làng Dọc

Xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên

 

3

Ngày 29/01/2020

(tức ngày 05 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đền Đại An

Xã An Thịnh, huyện Văn Yên

 

4

Đình Làng Xóa

Xã An Phú, huyện Lục Yên

5

 

Ngày 30/01/2020

(tức ngày 06 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đình Tháp Cái

Xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên

6

Ngày 30-31/01/2020

(tức ngày 06-07 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đình Mường A

Xã Ngòi A, huyện Văn Yên

7

Ngày 31/01/2020

(tức ngày 07 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đình, Đền Quy Mông

Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên

8

Đình Kỳ Can

Xã Y Can,huyện Trấn Yên

9

Đình Cường Thịnh

Xã Cường Thịnh,huyện Trấn Yên

10

Đình Khả Lĩnh

Xã Đại Minh, huyện Yên Bình

11

 

Ngày 01/02/2020

(tức ngày 08 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đình Phúc Hòa

Xã Hán Đà, huyện Yên Bình

12

Ngày 01-03/02/2020

(tức ngày 08-10 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đình Nà Ngàm

Xã Mường Lai, huyện Lục Yên

 

13

Ngày 02/02/2020

(tức ngày 09 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đền Mẫu Thác Bà

Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình

14

Ngày 02-03/02/2020

(tức ngày 09-10 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đền Trái Đó

Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên

15

Ngày 03/02/2020

(tức ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đình Ba Chãng

Xã Phúc An, huyện Yên Bình

16

Ngày 05-06/02/2020

(tức ngày 12-13 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đền Đông Cuông

Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên

17

Đền Giếng

18

Đình Khe Lợ

Xã Yên Phú,  huyện Văn Yên

19

Đền Suối Tiên

Xã Tô Mậu, huyện Lục Yên

 

20

Ngày 07/02/2020

(tức ngày 14 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đền Hóa Cuông

Xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên

21

Ngày 07-08/02/2020

(tức ngày 14-15 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đền Gò Chùa

Xã An Thịnh,  huyện Văn Yên

22

Ngày 08/02/2020

(tức ngày 15 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đền Nam Cường

P. Nam Cường, TP.Yên Bái

23

Chùa Linh Thông

Xã Minh Quân, huyện Trấn Yên

24

Đình Kiên Lao và

lễ hội Lồng tồng

Xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên

25

Đền Thánh Mẫu

Xã Mậu Đông,  huyện Văn Yên

26

Đền Đôi Cô

Xã Đông An,  huyện Văn Yên

27

Đền Trái Hút

Xã An Bình,  huyện Văn Yên

28

Ngày 08-09/02/2020

(tức ngày 15-16 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đình Lắc Mường

Xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên

29

Đền Đại Cại

Xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên

30

Ngày 09/02/2020

(tức ngày 16 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đền Ghềnh Linh

Xã Minh Tiến; huyện Trấn Yên

31

Ngày 09-10/02/2020

(tức ngày 16-17 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đình, đến Tân Hợp và

lễ hội Lồng Tồng

Xã Tân Hợp, huyện Văn Yên

32

Ngày 10/02/2020

(tức ngày 17 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đình An Dũng

Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên

33

Ngày 11-12/02/2020

(tức ngày 19-20 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đền Trạng

Xã Yên Thái, huyện Văn Yên

34

Ngày 12-13/02/2020

(tức ngày 19-20 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đền Nhược Sơn

Xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên

35

Đình Phúc Linh

Xã Lâm Giang, huyện Văn Yên

36

Ngày 13-14/02/2020

(tức ngày 20-21 tháng Giêng năm Canh Tý)

Đền Làng Vải

Xã Mậu Đông, huyện Văn Yên

37

Ngày 26/3/2020

(tức ngày 03 tháng 3 năm Canh Tý)

Đền Tuần Quán

P. Yên Ninh, TP.Yên Bái

38

Ngày 27/3/2020

(tức ngày 04 tháng 3 năm Canh Tý)

Đình Yên Lương

Xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên

39

Ngày 09/4/2020

(tức ngày 17 tháng 3 năm Canh Tý)

Đền Bà Áo Trắng

P. Hợp Minh, TP.Yên Bái

 Hồng Anh

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/