Yên Bái
Lịch tổ chức một số lễ hội đầu xuân Mậu Tuất – 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 13/02/2018 9:14:00 SA
Lượt đọc: 18431

Lịch tổ chức một số lễ hội đầu xuân Mậu Tuất – 2018

trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

STT

TÊN LỄ HỘI

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN

1

 

Lồng tồng (xuống đồng) người Tày

Xã Tân Hương (huyện Yên Bình)

Ngày 20/02/2018 (tức ngày 05 tháng Giêng)

Xã Kiên Thành (huyện Trấn Yên)

Ngày 02/3/2018 (tức Rằm tháng Giêng)

2

 

Lễ hội đền Rối, chùa Rối (chùa Minh Pháp)

 

 

Xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái

 

Ngày 21/02/2018 (tức ngày 06 tháng Giêng).

 

3

Lễ hội chùa Ngọc Am (chùa Tùng Lâm)

 

Phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái

Ngày 22/02/2018 (tức ngày 07 tháng Giêng)

4

Lễ hội đền Mẫu Thác Bà

 

Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình

Ngày 23-24/02/2018 (tức ngày 08-09 tháng Giêng)

5

Lễ hội đền Đông Cuông

Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên

Từ ngày 28/02-01/3/2018 (tức ngày 13-14 tháng Giêng)

6

Lễ hội đền, chùa Nam Cường

Phường Nam Cường, thành phố Yên Bái

Ngày 02/3/2018 (tức Rằm tháng Giêng)

7

Lễ hội đền Đại Cại

Xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên

Ngày 02/3/2018 (tức Rằm tháng Giêng)

8

Lễ hội đền Nhược Sơn

Xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên

Từ ngày 06-07/3/2018 (tức ngày 19-20 tháng Giêng)

9

Lễ hội đền Phúc Linh

Xã Lâm Giang, huyện Văn Yên

Từ ngày 06-07/3/2018 (tức ngày 19-20 tháng Giêng

10

Lễ hội đền Tuần Quán

Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái

Ngày 18/4/2018 (tức ngày 03 tháng 3)

 

 

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/