Yên Bái
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận và xếp hạng 04 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
Ngày xuất bản: 08/01/2019 11:18:00 SA
Lượt đọc: 11907

Ngày 26/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2841/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 04 di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Văn Yên.

Theo đó, 04 di tích được xếp hạng đợt này, gồm:

1. Di tích đình, đền Hoàng Thắng, xã Hoàng Thắng;

2. Di tích đình Tháp Cái, xã Viễn Sơn;

3. Di tích đền Trái Hút, xã An Bình;

4. Di tích đền Giếng, xã Đông Cuông.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Hoàng Thắng,  Viễn Sơn, An Bình và Đông Cuông trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nâng tổng số di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái lên 104 di tích, danh thắng (trong đó 13 di tích, danh thắng Quốc gia, 91 di tích, danh thắng cấp tỉnh). Với 24 di tích được xếp hạng các cấp (02 di tích Quốc gia và 22 di tích cấp tỉnh), huyện Văn Yên đã vượt qua thành phố Yên Bái để trở thành địa phương dẫn đầu trong công tác xếp hạng di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh (chiếm 23%).

 

                                                                                                Hồng Anh

TTQLDT&PTDL

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/