Công văn số : 1554 /TCDL – KS về việc thực hiện tài liệu ISO/PAS 5643 : 2021 của Tổng cục Du lịch gửi tới các Sở du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Ngày xuất bản: 01/11/2021 8:30:00 SA
Lượt đọc: 1879

Triển khai Công văn số : 1554 /TCDL – KS về việc thực hiện tài liệu ISO/PAS 5643 : 2021 của Tổng cục Du lịch gửi tới các Sở du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch như sau :

Tháng 5 năm 2021, Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) đã ban hành Tiêu chuẩn ISO/PAS 5643:2021 Tourism and related service – Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry (Du lịch và các dịch vụ liên quan – Các yêu cầu và hướng dẫn để giảm sự lây lan của Covid-19 trong ngành du lịch). Tiêu chuẩn trên đã đề ra các yêu cầu và khuyến nghị nhằm bảo vệ khách du lịch, người dân địa phương và nhà cung cấp các dịch vụ du lịch trong phòng chống Covid-19. 

Tổng cục Du lịch trân trọng thông báo tới các sở quản lý du lịch để biết và nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tham khảo áp dụng thực hiện./.

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

http://www.cutercounter.com.vn/