Yên Bái
Giải quyết các thủ tục hành chính công thuộc lĩnh vực du lịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái.
Ngày xuất bản: 19/06/2018 2:54:00 CH
Lượt đọc: 9535

 1.Trung tâm Phục vụ Hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 08/6/2018, Trung tâm sẽ thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công ban hành kèm theo Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 và Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái , danh mục được đăng tải trên báo Yên Bái từ số báo 4572 ngày 04/6/2018 đến số báo 4576 ngày 08/6/2018. Đối với các thủ tục hành chính chưa đưa vào thực hiện tại Trung tâm, các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã tiếp nhận trước ngày 08/6/2018 các cơ quan, đơn vị tiếp tục giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

2. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trẻ kết quả của 53 thủ tục hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái (cửa số 19). Địa chỉ: Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tổ 44, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 02163.871.871.

3. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch bao gồm: (1) Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; (2) Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; (3) Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (khi thẻ hết hạn sử dụng); (4) Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (khi thẻ hết hạn sử dụng); (5) Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (trong trường hợp thẻ bị mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ); (6) Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; (7) Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; (8) Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; (9) Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch,căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch; (10) Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.; (11) Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:  Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 11h30’; Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30.

Thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và liên hệ công tác./.

 

                                                                                                                                       Ban Biên tập 

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/