Yên Bái
Tỉnh Yên Bái xếp hạng thêm 03 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
Ngày xuất bản: 12/11/2019 2:13:00 CH
Lượt đọc: 7765

Ngày 08/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 03 di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn các huyện Trấn Yên, Lục Yên và Yên Bình.

Theo đó, 03 di tích được xếp hạng đợt này, gồm:

1. Di tích đình Cường Thịnh, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên.

2. Di tích đình Làng Chã, xã An Lạc, huyện Lục Yên.

3. Di tích đình Làng Khoang, xã Tân Hương, huyện Yên Bình.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Cường Thịnh,  An Lạc, Tân Hương trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Như vậy, tính đến nay (tháng 11/2019) toàn tỉnh Yên Bái có 111 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng  (trong đó có 13 di tích, danh thắng Quốc gia, 98 di tích, danh thắng cấp tỉnh).

Hồng Anh

TTQLDT&PTDL

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/