Yên Bái
Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 30/01/2018 9:56:00 SA
Lượt đọc: 13263

 Ngày 26 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 93/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Theo đó, có 03 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh bao gồm:

1. Di tích chùa Văn Lãng (chùa Ngã Hai), xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

2. Chùa Làng Rẫy, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

3. Di tích đền Cửa Ngòi, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

 

Nâng tổng số di tích, danh thắng đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái lên 99 di tích, danh thắng (trong đó có 13 di tích, danh thắng Quốc gia; 86 di tích, danh thắng cấp tỉnh).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các cấp sẽ tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa của tỉnh; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc./.

Hồng Anh

TTQLDT&PTDL

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/