Yên Bái
Yên Bái: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho du lịch
Ngày xuất bản: 01/10/2019 8:04:00 SA
Lượt đọc: 9415

Năm 2018, du lịch Yên Bái đón được 560.000 lượt khách, tăng 10,5% so với cùng kỳ, vượt 9,8% so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt 25.758 lượt; khách nội địa đạt 535.652 lượt. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 333 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2017, vượt 18,7% so với kế hoạch.

Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch của tỉnh được nâng lên (ảnh minh họa).

 Năm 2019, Yên Bái đặt mục tiêu đón 600.000 lượt khách, tăng 7,14% so với năm 2018; trong đó khách quốc tế 35.000 lượt, khách nội địa đạt 565.000 lượt; doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 400 tỷ đồng. Trong 6 tháng năm  2019, tỉnh đón và phục vụ được 350.139 lượt khách tăng 38,3% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế đạt 53.400  lượt, khách nội địa đạt 296.739 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 208 tỷ đồng tăng 46,5 so với cùng kỳ năm 2018.

Để có kết quả trên, tỉnh đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch. Các cơ quan chức năng tập trung triển khai nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, xây dựng cơ chế hỗ trợ các nhà đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt là quan tâm, bồi dưỡng nhân lực ngành du lịch.

Tính đến tháng 6/2019, số lượng lao động trong lĩnh vực du lịch trong tỉnh có hơn 7.000 người là lao động gián tiếp và trực tiếp. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức và liên kết với các trường đại học, cao đẳng đào tạo nghề du lịch, một số vụ của Tổng cục Du lịch, các chuyên gia đào tạo về du lịch tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Trong đó, tập trung vào nội dung quản lý Nhà nước, quản trị doanh nghiệp, kỹ năng nghề, giao tiếp, thuyết minh, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch, các bản văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh. Các kỹ năng đào tạo có nội dung giáo trình theo tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Trong năm 2019, Sở VHTT&DL phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn: "Kỹ năng hoạt động du lịch cộng đồng” tại huyện Văn Chấn; tập huấn "Thuyết minh viên du lịch - Kỹ năng giao tiếp” tại huyện Mù Cang Chải; tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực du lịch tại thành phố Yên Bái cho gần 300 học viên cán bộ, công chức, viên chức, phụ trách lĩnh vực văn hóa, du lịch của các huyện, thị xã, thành phố, các phường, xã và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sở cũng cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Bộ VHTT&DL và các cơ quan trực thuộc Bộ tổ chức; tổ chức các chuyến khảo sát, tham quan, học tập mô hình quản lý Nhà nước về du lịch, mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch tiên tiến, nổi bật trong cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị kinh doanh du lịch, các bản văn hóa. Thông qua đó, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch đã có những cải thiện đáng kể.

 Từ những kết quả trên, Sở VHTT&DL tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, tập trung vào hỗ trợ nhân dân ở các bản có điều kiện phát triển du lịch cộng đồng; khuyến khích các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tự tổ chức đào tạo cho đội ngũ lao động tại chỗ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia công tác xã hội hóa đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch theo chủ trương, nghị quyết, chương trình phát triển du lịch của tỉnh; tham mưu, xây dựng, áp dụng chế độ đãi ngộ nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là thu hút và giữ chân nguồn lao động chất lượng cao tại địa phương.

Nguồn : baoyenbai.com.vn

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/