Yên Bái
Danh sách cơ sở lưu trú huyện Văn Chấn tính đến ngày 30/08/2019
Ngày xuất bản: 03/09/2019 8:07:00 SA
Lượt đọc: 7123

 

STT

Tên cơ sở lưu trú

Loại xếp hạng

Điện thoại

Chủ cơ sở

I

               Sơn Thịnh

1

Nhà khách huyện Văn Chấn

 

02163.874.010

GĐ. Phạm Thị Kim Cúc

2

Khách sạn Suối Giàng

1 sao

0913.088.766

GĐ Phạm Hoàng Thanh

3

Nhà nghỉ Thịnh Hậu

Đạt TCKDLTDL

0946.564.668

Cao Trung Hậu

4

Nhà ở CPCKDLT Kiều Nga

Đạt TC KDLTDL

0326.395.303

Trần Thanh Nga

5

Nhà nghỉ Thanh Lan

Đạt TC KDLTDL

0388.025.255

Vũ Thị Lan

6

Hoàng Văn Nhọt - Bản Hốc

Hộ DLCĐ

0354.415.903

Hoàng Văn Nhọt

7

Vi Quang Thuật - Bản Hốc

Hộ DLCĐ

0376.383.572

Vi Quang Thuật

8

Sa Văn Hướng - Bản Hốc

Hộ DLCĐ

0973.331.271

Sa Văn Hướng

9

Đinh Văn Bắc - Bản Hốc

Hộ DLCĐ

0386.740.422

Đinh Văn Bắc

II

TTNT Nghĩa Lộ

 

 

 

10

Nhà nghỉ Sáng Lập

Đạt TC KDLTDL

0913.094.460

Trần Sỹ Sử

11

Nhà ở CPCKDLT Quang Thảo

Đạt TC KDLTDL

0976055099

0982491599

Vũ Đình Hưng

12

Nhà nghỉ Phong Sơn

Đạt TC KDLTDL

0383.414.993

 

Nguyễn Thị Xuân

13

Nhà ở CPCKDLT Anh Thư

Đạt TC KDLTDL

0919.409.189

Vũ Công Vang

III

Tú Lệ

 

 

 

14

Khách sạn Phố Núi

2 sao

0986308761

Nguyễn Ánh Chuyền

15

Nhà CPCKDLT Hoàng Quân

Đạt TC KDLTDL

0977130182

Phan Đại Quang

16

Nhà nghỉ Ánh Mười

Đạt TC KDLTDL

0978.999.662

Nguyễn Danh Mười

17

Nhà nghỉ Mạnh Hùng

Đạt TC KDLTDL

0969.965.921

Nguyễn Văn Hùng

18

Nhà nghỉ Suối Tiên

Đạt TC KDLTDL

0974.357.912

Hoàng Thị Nga

19

Khách sạn Mường Hoa

1 sao

0982.841.676

Phạm Nhật Linh

20

Sầm Văn Mới - Nà Lóng

Hộ DLCĐ

0977.247.536

Sầm Văn Mới

21

Hoàng Đức Hoan - Búng Sổm

Hộ DLCĐ

0983.649.407

Hoàng Đức Hoan

22

Hoàng Văn Khóa - Nước Nóng

Hộ DLCĐ

0338.408.889

Hoàng Văn Khóa

23

Hà Văn Mạnh - Phạ Dưới

Hộ DLCĐ

0373.324916

Hà Văn Mạnh

24

Lò Thị Ngơi - Phạ Trên

Hộ DLCĐ

0368.210.423

Lò Thị Ngơi

25

Cầm Ngọc Hùng - Búng Sổm

Hộ DLCĐ

0398.852.838

Cầm Ngọc Hùng

26

Lò Văn Quy - Phạ Dưới

Hộ DLCĐ

0364.521.124

Lò Văn Quy

27

Hà Văn Tối - Phạ Dưới

Hộ DLCĐ

0386.189.003

Hà Văn Tối

28

Hà Văn Năm - Nước Nóng

Hộ DLCĐ

0978.910.736

Hà Văn Năm

29

Hà Văn Xương - Nà Lóng

Hộ DLCĐ

0349.720.233

Hà Văn Xương

30

Lò Việt Chài - Bản Mạ

Hộ DLCĐ

0395.187.773

Lò Việt Chài

IV

Tân Thịnh

 

 

 

31

Khách sạn Ngọc Trìu

1 sao

0944.210.872

038.747.9266

Vũ Đức Diệp

32

Khách sạn Huyền Hải- thôn 14

1 sao

0985.748.601

Phạm Ngọc Huân

33

Nhà nghỉ Yên Sơn

Đạt TC KDLTDL

0989.150.253

Hoàng Hữu Khang

V

Phù Nham

 

 

 

34

Khách sạn Trở lại Mường Lò

1 sao

0907556654

Lưu Tuấn Thái

35

Hộ DL Hậu Thảo

Hộ DLCĐ

0968.503.234

Hậu Thảo

36

Điêu Thị Bình - Bản Ỏ

Hộ DLCĐ

01242.579.326

Điêu Thị Bình

VI

Cát Thịnh

 

 

 

37

Nhà nghỉ Hùng Nga

Đạt TC KDLTDL

0985.293.343

Vũ Thị Nga

VII

Thanh Lương

 

 

 

38

Nhà nghỉ Ngày Mới

Đạt TC KDLTDL

0975.125.555

Nguyễn Thị Nam

39

Trần Quang Bình- Khá Thượng 1

Hộ DLCĐ

0983.997.195

Trần Quang Bình

40

Bùi Thị Chuyên- Khá Thượng 1

Hộ DLCĐ

01263.170.021

Bùi Thị Chuyên

41

Hà Văn Thắng- Bản Khinh

Hộ DLCĐ

01238.284.779

Hà Văn Thắng

42

Phu Minh Diệp- Bản Khinh

Hộ DLCĐ

0355.908.613

Phu Minh Diệp

VIII

TTNT Trần Phú

 

 

 

43

Nhà nghỉ Đại Việt

Đạt TC KDLTDL

0918.390. 899

Nguyễn Thành Châu

44

Nhà nghỉ Hoàng Liên Sơn

Đạt TC KDLTDL

0977.762.814

Nguyễn Văn  Hưng

45

Nhà Nghỉ Tâm Tư

Đạt TC KDLTDL

0986.957.286

 

Dương Hữu Tư

IX

Nghĩa Tâm

 

 

 

46

Nhà nghỉ Toản Tư

Đạt TC KDLTDL

0943.757.858

Phan Văn Toản

X

Nậm Búng

 

 

 

47

Nhà nghỉ Mạnh Tuấn

Đạt TC KDLTDL

 

Nguyễn Văn Môn

XI

Suối Giàng

 

 

 

48

Vàng Sáy Sùng - Giàng A

Hộ DLCĐ

0913.894.257

Vàng Sáy Sùng

49

Nguyễn Thế Tuân - Giàng B

Hộ DLCĐ

01694.835.208

Nguyễn Thế Tuân

50

Vàng A Giao

Hộ DLCĐ

0984.607.930

Vàng A Giao

51

Hoàng Tuân

Hộ DLCĐ

0394.835.208

Hoàng Tuân

52

Sùng A Hềnh

Hộ DLCĐ

0919.546.851

Sùng A Hềnh

53

Sùng A Chua

Hộ DLCĐ

0886.881.842

Sùng A Chua

54

Giàng A Súa

Hộ DLCĐ

0383.088.399

Giàng A Súa

55

Trang Thị Chư

Hộ DLCĐ

0915.849.490

Trang Thị Chư

 

Ban Biên Tập

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/