Yên Bái
Chia sẻ
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ký Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử - văn hóa Đền, Chùa Linh Sơn, xã Tân Hương, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 01/09/2017 2:16:00 SA
Lượt đọc: 9280

                 Ngày 31/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái – Đỗ Đức Duy đã ký quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử - văn hóa Đền, Chùa Linh Sơn, xã Tân Hương, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái.

 

 

Di tích Chùa, Đền Linh Sơn được hình thành từ khoảng những năm cuối thế kỷ XIX, gắn liền với quá trình thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về việc đưa dân các tỉnh miền xuôi lên xây dựng vùng kinh tế mới ở các tỉnh miền núi, trong đó có một số bà con huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam lên xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Năm 1978, di tích được phục dựng với kiến trúc nhà gỗ 3 gian, lợp mái cọ chia làm hai, một nửa thờ Tứ Phủ, một nửa thờ Phật; năm 1988, di tích tiếp tục được tu bổ, tôn tạo lại; năm 2000, di tích được đầu tư xây mới bằng chất liệu gạch nung, mái ngói.

Nếu chùa là thiết chế được mặc định thờ Phật thì đền Linh Sơn có đối tượng thờ cúng khá đa dạng, trong đó trọng tâm là thờ Tứ phủ (Thánh Mẫu Thượng Thiên, Thánh Mẫu Thượng Ngàn, Thánh Mẫu Thoải, Địa Tiên Thánh Mẫu), ngoài ra tại đền còn thờ Ngũ Vị Vương Quan, Đức Thánh Trần, Đức Ông Hoàng Bảy, Đức Ông Hoàng Mười.

Với diện tích khoanh vùng bảo vệ 5.650,9m2, Đền, Chùa Linh Sơn là nơi sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc xã Tân Hương và khu vực lân cận; là sự kế thừa, kết nối dòng chảy lịch sử - văn hóa truyền thống Việt có từ ngàn năm, là tiến trình phát triển lịch sử - văn hóa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.    

Đây là kết quả của quá trình khảo sát, nghiên cứu, đánh giá đúng và đủ về quy mô cũng như giá trị lịch sử - văn hóa, khoa học của các di tích, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đúng với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Di tích được xếp hạng góp phần thực hiện chính sách chuyển dân khu vực Đại Đồng – Đông Lý, Yên Bình xưa qua việc nhân dân nhường đất ở, đất sản xuất và dỡ bỏ hệ thống đền, đình, chùa… phục vụ nhiệm vụ chính trị xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình được giao thực hiện quyền quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn hoạt động sử dụng, xây dựng, tu bổ và tôn tạo di tích theo quy định của pháp luật.

Đây là điều kiện cho các di tích có cơ sở pháp lý để phục hồi, trùng tu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc cho các thế hệ; gắn với phát triển du lịch ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân./.

 

Hồng Anh

TTQLDT&PTDL

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE