Yên Bái
Chia sẻ
Cẩm nang Du Lịch Yên Bái ( Tourist Guide Book )
Ngày xuất bản: 21/08/2017 5:05:00 CH
Lượt đọc: 1144

Điểm hẹn của các hành trình

Nằm bên bờ Sông Hồng, thành phố Yên Bái, trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa của tỉnh Yên Bái, có các di tích lịch sử văn hóa nổi bật như: Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Lễ đài Sân vận động- Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm và nói chuyện với nhân dân Yên Bái ngày 25/9/1958, Khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ cuộc khởi nghĩa Yên Bái 2/1930 và hệ thống di tích lịch sử văn hóa tâm linh như: Đền Tuần Quán, Đền – Chùa Bách lẫm, Chùa Ngọc Am…Cách không xa khu trung tâm thành phố có di tích lịch sự Quốc gia Chiến khu Vần, có những cảnh quan thiên nhiên đẹp và hoang sơ như: Đầm Vân Hội, Đầm Hậu… là những điểm đến du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua đối với mỗi du khách.

Hiện nay, một số tập đoàn kinh tế lớn đã, đang đầu tư xây dựng các dự án shophouse đẳng cấp Châu Âu, khu TTTM, khách sạn và các dự án du lịch lớn khác đi vào hoạt động, thành phố Yên Bái sẽ trở thành một trung tâm du lịch đầy tiềm năng của khu vực Tây Bắc.

 The destination of your journeys

Located on the side of the Red river, Yen Bai city which is the political, economic and cultural center of Yen Bai province. The city has attractive historical cultural relics such as National historical relic Stadium Platform – Where President Ho Chi Minh visited and met Yen Bai people in 25/9/1958; Tomb of Nguyen Thai Hoc and soldiers of Yen Bai Uprising in 2/1930 and spiritual cultural relics system including Tuan Quan Temple, Bach Lam Temple – Pagoda, Ngoc Am pagoda etc. Located in area near the city’s center, National historical Van war ressitance and Van Hoi Lake, Hau Lake etc. are attractive tourism destinations that must visited.

Currently, some big economic groups have been invested in the construction of European – class shophouses, shopping centers, hotel and other major tourism projects which have comes into operation, Yen Bai will become a potential tourism center in the Northernwest. 

Cầu Yên Bái. Ảnh : Hoàng Đô

 

1. Khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ cuộc khởi nghĩa Yên Bái 02/1930

 Nằm ở trung tâm thành phố, di tích Khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ cuộc khởi nghĩa Yên Bái 2/1930 là nơi tưởng nhớ, tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của các đảng viên Quốc dân Đảng đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái 9/2/1930.

Khu di tích gồm các hạng mục: Khu lăng mộ, tượng đài, bia tưởng niệm… Tượng đài của 5 nghĩa sĩ( Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính, Nguyễn Thị Giang, Ngô Hải Hoàng) đứng trên một đám mây lịch sử cách điệu. Đây là những nhà yêu nước đã hy sinh trong khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 với câu nói nổi tiếng của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học: “ Không thành công cũng thành nhân”. Toàn bộ khu di tích được đặt trong khuân viên công viên Yên Hòa với cảnh quan cây xanh, hồ nước  tạo nên vẻ đẹp trang trọng của khu di tích.

 

1. Tomb of Nguyen Thai Hoc and soldiers of Yen Bai uprising 02/1930

 Located on the city center, tomb of Nguyen Thai Hoc and soldiers of Yên Bai Uprising 2/1930 is a memorial and honoring the patriotism and the indomitable spirit of the Nationalist Party members Who sacrificed in the Yen Bai Uprising 9/2/1930.

 The relic includes: tomb area, monument, memorial stone stele etc. The monument of 5 righteous men( Nguyen Thai Hoc, Nguyen Khac Nhu, Pho Duc Chinh, Nguyen Thi Giang, Ngo Hai Hoang) standing on a stylized historical cloud. These are the patriots sacrificed in Yen Bai Uprising in 1930 with the famous saying of patriotic Nguyen Thai Hoc  “ It is better to be a has- been than a never – was”. All relic area is located in Yen Hoa park with tree and lake, which makes the relic look elegant. 

 

 Khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ cuộc khởi nghĩa Yên Bái 02/1930

 

2. Lễ đài Sân vận động – Nơi Chủ Tịch Hồ Chí Minh lên thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

  Di tích Lễ đài Sân vận động( phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái ) – nơi Bác Hồ lên thăm và nói chuyện với cán bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái vào ngày 25/9/1958. Là nơi lưu giữ những kỷ niệm thiêng liêng về lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Nơi đây, thu hút các tổ chức, cá nhân và đông đảo quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh đến dâng hương tưởng nhớ và báo công với Bác. Hiện nay di tích lịch sử cấp quốc gia Lễ đài sân vận động đang được tu bổ, tôn tạo để đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và của du khách khi tới tham quan Yên Bái.

 

2. The president Ho Chi Minh memorial area

  The relic of Stadium Platform ( Hong Ha ward, Yen Bai city) where The president Ho Chi Minh visited, met officers and people of Yen Bai on 25/9/1958. This is the place keeps sacred memories of the Great Leader- Ho Chi Minh- in the heart of the Yen Bai’s ethnic people groups.

 

Bác Hồ nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái 25/9/1958 

 

3. Bến Âu Lâu

Bến Âu Lâu trước đây có tên gọi là bến Vạn Lâu, nằm trên địa bàn 2 xã Nam Cường và Âu Lâu thuộc huyện Trấn Yên (nay thuộc thành phố Yên Bái). Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bến đò Âu Lâu vượt sông Hồng trên tuyến đường 13A là một đầu mối giao thông quan trọng, xung yếu trên con đường chuyển quân, lương thực, vũ khí , đạn dược từ các tỉnh Việt Bắc và trung du Bắc Bộ sang chiến trường Tây Bắc. Từ tháng 4/1952 đến khi kết thúc Chiến dịch Điện Biên Phủ ( 1954), đã có tới 300.000 tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm cùng hàng vạn lượt bộ đội, dân công qua bến Âu Lâu an toàn.

Ngày nay, tại đây đã đặt tượng đài “ Bến Âu Lâu” với hình tượng người thợ phà tay giữ mỏ neo, một người phụ nữ tay nắm chắc mái chèo và một anh bộ đội trong khí thế hào hùng. Ba nhân vật đứng trên đài hoa cách điệu cùng những bức phù điêu miêu tả cảnh thuyền phà vượt sông, cảnh xe ra tiền tuyến, cảnh phá đá mở đường tiến quân vào Tây Bắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

 

3. Au Lau historical relic

Au Lau ferry terminal was formerly known as Van Lau ferry terminal which is located in Yen Bai city. During Dien Bien Phu campaign, Au Lau ferry terminal crossed the Red River on the route 13A that is an important transport junction on the way of transporting troops, food, weapons and ammunition from the provinces of Viet Bac area and the Northern Middland to the Northwest  battlefield. From April 1952 to the end of Dien Bien Phu campaign ( 1954), Au Lau ferry terminal ensured the safety of 300,000 ton of weapons, food and tens of thousands of soldiers that cross Au Lau ferry terminal.

Au Lau ferry terminal has come into history. The monument of “ Historical Au Lau ferry terminal” includes the statue of a ferry operator with an anchor in his hand, a wowan with a paddle firmly held in her hands and a soldier in his heroic spirit. The three characters stand on a stylized flower – shaped stand with the sculptural reliefs describing the sights of ferries and boats crossing river, car fleet moving to front line, stone breaking for opening

The line of advance to the Northwest in Dien Bien Phu Campaigh.

Tượng đài bến Âu Lâu lịch sử

 

4. Chiến khu Vần

Chiến khu Vần là một vùng đất khá rộng, nằm ở phía Nam huyện Trấn Yên và Đông Nam huyện Văn Chấn. Trước năm 1945, chiến khu Vần nằm ở địa bàn của 3 tổng là: Lương Ca, Gioi Phiên,( thuộc Trấn Yên) và Đại Lịch( thuộc Văn Chấn), nay gồm 3 xã Việt Hồng, Việt Cường và Vân Hội, với 2 địa điểm tiêu biểu là làng Vần và làng Đồng Yêng. Nơi đây đã có vai trò quyết định trong việc chuẩn bị lực lượng để đấu tranh giành chính quyền cách mạng ở hai tỉnh Phú Thọ - Yên Bái và huyện Phù Yên( Sơn La) đồng thời là căn cứ đảm bảo cho địa phương trong công cuộc chuẩn bị đi vào cuộc kháng chiến chống Pháp quyết liệt( 1946- 1954), là nơi thành lập Ban cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái- Phú Thọ, nơi hình thành và ra đời của Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Di tích chiến khu Vần – Hiền Lương được xếp hạng là khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia vào ngày 4/9/1995.

 

4. Van war zone relic

Van war zone is a fairly large area locating on the South of Tran Yen district and the Southeast of Van Chan district. Prior to 1945, Van war zone was located in 3 sub – districts that are: Luong Ca, Gioi Phien( Tran Yen district) and Dai Lich( Van Chan district), which are currently 3 communes including Viet Hong, Viet Cuong and Van Hoi with 2 typical sites that are Van village and Dong Yeng village. This place played a decisive in Phu Tho- Yen Bai and Phu Yen districts( Son La), and as a secured base of the locality for the preparation for the drastic resistance war against the French colonialism(1946- 1954), as a place where Yen Bai – Phu Tho inter – provincial Party Civil Affairs Committee was established, and the Party Committee of Yen Bai Province was established.

The relic of Van- Hien Luong war zone was classified as a notional historical relic on September 4th, 1995.

Chiến khu Vần - là địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh cánh mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

 

5. Hồ Đầm Hậu

Cách thành phố Yên Bái hơn 10km về phía Nam, ở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, Hồ Đầm Hậu còn được gọi là Hồ 99 ngách ngay cạnh nút giao IC 12 đường cao tốc Hà Nội – Lao Cai.

Hồ Đầm Hậu quanh năm đầy nước, du khách đến đây, có thể chèo thuyền khám phá những ngóc nghách, những đảo lớn nhỏ hay vào vùng trung tâm hồ hòa mình cùng với thiên nhiên và cảm nhận bầu không khí trong lành, tìm cho mình một chỗ để có thể buông câu giúp tinh thần con người thoải mái. Trèo lên thân đập, phóng tầm mắt nhìn quanh hồ sẽ thấy một màu xanh mướt của những đảo cây in bóng xuống mặt nước lung linh huyền ảo thật kỳ thú. Và sau hành trình khám phá quanh hồ, du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực tươi ngon từ nguồn thủy  sản sẵn có của vùng hồ.

Khu du lịch sinh thái Hồ Đầm Hậu với diện tích 280ha, bao gồm: khu sân golf, khu rừng phong cảnh và khu du lịch nghỉ dưỡng. Sau khi hoàn thành, Hồ Đầm Hậu sẽ là một điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thể thao đầy hấp dẫn cho mỗi du khách khi ghé thăm Yên Bái.

 

5. Dam HauLake

Located on the South 10km away from Yen Bai city, in Minh Quan commune, Tran Yen district, Dam Hau Lake which is also known as the lake of 99 alleys is located be side the Ha Noi – Lao Cai highway.

Dam Hau is full of water all year round, so the tourists can row boat to explore every corners and islands of different sizes in the lake. The lake brings them comfort by its fresh air, places for fishing and helps tourists becom one with nature. Standing on the body of the dam, tourists can have a wonderful view of the green trees on the islands within the lake silhouetting on the water surface, which looks very fanciful. In addition to the beautiful landscape of the lake, tourists can also enjoy the fresh seafood from the available seafood resource of the lake.

Dam Hau Lake is an eco – tourism area with the area of 280ha, including: golf course, landscape forest and resort. After its completion, Dam Hau Lake will be an attractive destination for eco- tourism, resort and sports for every tourist visiting Yen Bai.

Hồ Đầm Hậu

 

6. Hồ Chóp Dù

Hồ Chóp Dù nằm ngang lưng núi, thuộc xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, cách thành phố Yên Bái khoảng hơn 10km. Nước hồ trong xanh, phẳng lặng, soi bóng những vạt rừng. Hồ gắn liền với nhiều câu chuyện linh thiêng về những cây đa cổ thụ, ao Vua huyền bí, đặc biệt nơi đây ghi dấu chiến công của quân dân Yên Bái bắn rơi máy bay của địch, bắt sống giặc khi bọn chúng nhảy dù xuống, cũng vì vậy mà nơi đây được gọi là Chóp Dù.

Nơi đầu nguồn của hồ, du khách còn được thưởng ngoạn cảnh non xanh, núi biếc giữa làn hơi nước huyền ảo. Nơi đây, nhiều thác nước lớn nhỏ có các tên gọi khác nhau như: Đát cối, Đát thùng…7 tầng nước nối liền nhau tạo nên một khung cảnh say đắm lòng người.

Hồ Chóp Dù là một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, lý tưởng vào những ngày nghỉ cuối tuần của du lịch.

 

6. Chop Du Lake

Chop Du Lake is located on the mountain, in Cuong Thinh commune, Tran Yen district, about over 10km away from Yen Bai city. The lake water is green, still, that reflects the forest. The lake is associated with many sacred stories about the ancient trees, mysterious King pond. Especially, the lake records the victory of Yen Bai army and people during the resistance period.

At the head of the lake, tourists can enjoy the beautiful in the midst of the fanciful steam. There are many waterfalls of various sizes with different names such as: Dat Coi, Dat Thung, etc. Seven floors of water joining together creates a charming sight.

Chop Du Lake is an attractive and ideal eco- tourism spot for the weekends of tourists.

Hồ Chóp Dù

 

7. Chùa và Đền Bách Lẫm

Chùa và Đền Bách Lẫm xây dựng cuối thế kỷ XIX, tọa lạc trên đỉnh Gò Chùa, sát sông Hồng, thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Đền Bách Lẫm thờ thần Tản Viên Sơn Thánh và các vị thủ lĩnh địa phương trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Chùa và Đền Bách Lẫm còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ có giá trị lịch sử thuộc thời kỳ Văn hóa Sơn Vi, nơi đây từng là cơ sở cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, là một trong số ít những di tích còn lại của vùng đất cổ Yên Bái. Chùa và Đền Bách Lẫm chứa đựng những giá trị lịch sử và văn hóa đậm nét, là điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh, thu hút đông đảo phật tử, nhân dân và du khách gần xa đến tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tâm linh.

7. Bach Lam Pagoda and Bach Lam temple

Bach Lam Pagoda and Bach Lam Temple built at the end of the 19th century, located on the top of Go Chua, next to Red river in Yen Ninh ward, Yen Bai city.

Bach lam Temple worships Tan Vien Sơn and the local leaders in the resistances against inverders.

Bach Lam Pagoda and Bach Lam Temple have preserved many historical valuable of the Son Vi culture period. It has also been an revolutionary establisment in the resistance war against French colonialism, is one of few relics of ancient Yen Bai. Bach Lam Pagoda and Bach Lam Temple feature rich historical and cultural value. This is the place for spiritual and cultural activities which attract many Buddhists, people and tourists from everywhere.

Đường lên chùa Bách Lẫm

 

8. Đền Tuần Quán

Đền Tuần Quán có từ thời Lê Trung Hưng( đầu thế kỷ XV)thuộc tổng Bách Lẫm, huyện Trấn Yên, tỉnh Hưng Hóa, nay thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Là một ngôi đền cổ với 10 đạo sắc phong, nổi tiếng, linh thiêng, cổ kính với nhiều hiện vật khoa học lịch sử.

Đền Tuần Quán xưa nay không chỉ được biết đến là nơi chiêm bái của nhân dân trong tỉnh, mà còn được xem như một trong những điểm đến không thể thiếu trong hành trình tâm linh cầu tài cầu lộc của du khách xa gần trong những ngày đầu xuân và những dịp lễ hội. Ngày lễ chính của đền vào ngày 3 tháng Ba âm lịch( ngày hội Mẹ) và ngày 20 tháng Tám âm lịch( tiệc Cha).

 

8. Tuan QuanTemple

Tuan Quan Temple appeared from the period of Le Trung Hung(early in the 15th century) and was located in Bach Lam sub- district, Tran Yen district, Hung Hoa province, which is currently Yen Ninh ward, Yen Bai city. This is a famous and scrared, ancient temple,Which owned 10 confering and many objects featured historical scientific values.

Tuan Quan Temple is not only known as a worshipping place of the provincial people,but also considered as one of indispensable destinations in the journey of wealth and gain seeking of tourists from everywhere in the early spring and the holiday occasions. The main festivals of temple is on the 3rd  of March based on lunar calendar( Mother Festival) and the 20th

of August based on lunar calendar(Father Party).

Cổng Đền Tuần Quán

 

9. Chùa Ngọc Am

Chùa Ngọc Am(còn gọi là Tùng Lâm Tự) tọa lạc bên bờ Sông Hồng, thuộc tổng Bách Lẫm, huyện Trấn Yên, phủ Yên Hóa tỉnh Hưng Hóa xưa, nay là phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cách ga Yên Bái chừng 1km, được xây dựng vào đầu thế kỷ XX. Nơi đây dân gian truyền lại là ngôi chùa rất linh thiêng, một số nhà buôn và chủ thuyền vận tải hàng hóa bằng đường sông đều dừng chân ghé nơi này để cầu bình an và chính một số nhà buôn đã góp tiền, vàng tu sửa từ một am nhỏ thành nơi thờ tự khang trang hơn vào năm 1900.

Chùa bị hư hại hoàn toàn trong chiến tranh, được xây lại vào năm 1998 và khánh thành năm 2000.

 

9. Ngoc Am Pagoda

Ngoc Am Pagoda (also known as Tung Lam Pagoda) is located on the bank of the Red River,in Bach Lam sub- district, Tran Yen district Yen Hoa sub- province, Hung Hoa province, which is now Hong Ha ward, Yen Bai city. It is 1km way from Yen Bai station and was built in the early 20th century. According to folklore, this has been a sacred pagoda where some merchants and cargo boat owners by river used to visited to pray for peace. It is due to some merchants who contributed money and gold to change a small hermitage to a more spacious place of worship in 1900.

The pagoda was completely destroyed during the war and was rebuilt in 1998 and inaugurated 2000.

Chùa Ngọc Am

 

10. Đền và Chùa Rối

Đền và Chùa Rối tọa lạc tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, được khởi dựng từ khoảng nửa đầu thế kỷ XIX. Đền Rối thờ công chúa Ngọc Dung, tương truyền là con gái thứ 8 của Vua Hùng thứ 17 đã có công bảo vệ đất nước, che chở dân làng. Trải qua chiến tranh và những thăng trầm của lịch sử, Đền và Chùa Rối bị hư hỏng. Năm 1991, Đền và Chùa Rối đã được tu bổ, tôn tạo lại theo kiến trúc triều Nguyễn.

Đền và Chùa Rối không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh, du khách thập phương mà còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của dân tộc.

 

10. Roi Temple and Roi Pagoda

Roi Temple and Roi Pagoda is located in Tan Thinh commune, Yen Bai city, were built in the first half of the 19th century. Roi Temple worshiping Ngoc Dung princess who is the 8th daughter of the 17th Hung King. She is credited with protecting the country and people, Over the years of war and the vicissitudes of the history, Roi Temple and Roi Pagoda were damaged. In 1991, Roi Temple and Roi Pagoda were renovated, repaired and inaugurated again According to the architecture style of the Nguyen Dynasty.

Roi Temple and Roi Pagoda not only satisfy the spiritual and beliefs needs of people living in Yen Bai province and surrounding area, tourist from every where, but also contributes to preserve and promote the traditional historical and cultural values of the nation.

Chùa Minh Pháp

 

11. Hồ Thác Bà và Vùng văn hóa sông Chảy

Sông  Chảy bắt nguồn từ đỉnh Tây Côn Lĩnh (Hà Giang), chảy qua Yên Bái và nhập vào Sông Lô ở Đoan Hùng (Phú Thọ). Đôi bờ sông Chảy là nơi sinh sống của các dân tộc: Cao Lan, Tày, Nùng, Dao… với những nét văn hóa truyền thống vô cùng đặc sắc. Bên cạnh đó, vùng văn hóa Sông Chảy còn là nơi hội tụ những giá trị khoa học, lịch sử và bản sắc văn hóa của các tộc người.

Hồ Thác Bà được hình thành do đập ngăn nước cho nhà máy thủy điện Thác Bà. Nơi đây đã trở thành một điểm đến vô cùng hấp dẫn với du khách. Mặt nước mênh mang cùng vô vàn đảo xanh lớn nhỏ soi bóng, hệ thống hang động lung linh mang nhiều huyền thoại ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá tạo cho Thác Bà một vẻ đẹp sơn thủy hữu tình. Những bản làng của cộng động dân tộc Tày, Nùng, Cao Lan, Dao..sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm độc đáo, mới lạ không thể quên.

 

11. Thac Ba Lake and Culture area of Chay river

Chay River is originated from the Tay Con Linh peak (Ha Giang), running through Yen Bai province and merger Lo River at Doan Hung (Phu Tho). The

Banks of the Chay River are living land of many ethnic groups such as: Cao Lan, Tay, Nung, Dao… with very special traditional culture. Besides, Chay River culture area is also the convergence of scientific, historical and specification of ethnic groups’s culture.

Thac Ba Lake was formed by dams for Thac Ba hydropower plant. The lake has become an extremely attractive destination for tourists. The immense water lake as a huge mirror which reflects a lot green islands, the beautiful cave system hidden deep in mountains, all makes Thac Ba a sparkling and romantic and charming beauty. Villages of ethnic group such as Tay, Nung, Dao, Cao Lan etc, will make much special unforgettable experience for tourist

Đảo trên hồ Thác Bà ( ảnh : Hoàng Đô )

 

12. Du thuyền hồ Thác Bà

Để khám phá Hồ Thác Bà, không có cách nào tuyệt hơn là du thuyền trên hồ. Du khách không chỉ cảm nhận được bầu không khí mát lành từ làn nước xanh như ngọc, từ gió mà còn được thả hồn mình vào mênh mông trời nước, điệp trùng núi đảo tưởng chùng như vô tận. Hành trình của du thuyền sẽ đưa du khách tới thăm nhà máy thủy điện Thác Bà, Đền Mẫu Thác Bà nổi tiếng linh thiêng; khám phá vẻ đẹp kỳ ảo của quần thể hang động trên hồ như: Động Thủy Tiên, Động Xuân Long hay chinh phục đỉnh Cao Biền để ngắm nhìn toàn cảnh hồ mênh mang bát ngát.

Du thuyền trên hồ, du khách không thể bỏ qua những làng bản của cộng động các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Phù Lá, Cao Lan…Tìm hiểu các nét văn hóa, tập quán sinh hoạt riêng có của từng tộc người là những trải nghiệm không thể nào quên cho mỗi du khách đến đây.

 

12. Sailing on Thac Ba lake

To explore Thac Ba Lake, there is no better way than sailing on the lake. Visitors not only feel the cool air from gentle breezes and from the water surface which is as green as jade, but also feel immersed in the beauty of water, mountain and clouds like in the heaven. Joining the cruise, visitors will visit Thac Ba Hydro Power Plant, sacred Mau Temple and discover the magic beauty of the cave group of the lake such as Thuy Tien Cave, Xuan Long Cave or conquer the peak of Cao Bien mountain to see the panorama of the great lake.

Sailing on the lake, visitors can not ignore the villages of ethnic groups like Tay, Nung, Dao, Phu La, Cao Lan… Learning about their culture and living habits will be unforgettable experience for every visitors.

Ảnh : Hoàng Đô 

 

 

13. Nhà máy thủy điện Thác Bà

Nhà máy thủy điện Thác Bà do Liên Xô giúp đỡ xây dựng là đứa con đầu lòng của nghành thủy điện Việt Nam, là nhà máy thủy điện được xây dựng đầu tiên ở miền Bắc nước ta. Nhà máy đã được xây dựng và lớn trong chiến tranh ác liệt khi nền kinh tế Miền Bắc còn non trẻ. Công tác khảo sát, thiết kế xây dựng được tiến hành từ năm 1959 đến năm 1961. Công trình được khởi công xây dựng ngày 19/8/1964. Sau hơn 10 năm xây dựng, ngày 5 tháng 10 năm 1971, nhà máy đã khởi động tổ máy số 1 và hòa vào lưới điện quốc gia, đây cũng là ngày được chọn là ngày thành lập Nhà máy thủy điện Thác Bà.

 

13. Thac Ba Hydropower Plants

Thac Ba Hydro Power Plant, which was built with help from the Soviet Union, is the first child of Vietnam hydropower industry as well as the first hydroelectric plant built in the North of our country. The factory was built and raised  during the fierce war and the young economy of the North. Surveying and designing works were carried out from 1959 to 1961. The construction was started on 19th­ August 1964. After more than 10 years of construction, on October 5th , 1971, the factory started engine group no.1 and merged into the national grid. This is also the date chosen for the establishment of Thac Ba Hydropower Plants.

Thủy điện Thác Bà. Ảnh : Hoàng Đô

 

14. Đền Mẫu Thác Bà

Là một trong số ít những ngôi đền dọc bờ Sông Chảy còn giữ lại được cho đến tận ngày nay. Đền Thác Bà( hay Đền Mẫu Thác Bà) tọa lạc trên núi Hoàng Thi, từ lâu đã nổi tiếng là chốn linh thiêng với đông đảo du khách thập phương. Vượt qua 365 bậc đá, đến trước cửa sân đền, làn gió mát lành từ biển hồ đưa lên mang cảm giác nhẹ nhàng , thanh tịnh trốn cửa đền. Phóng tầm mắt ra xa, có thể bao quát toàn cảnh công trình thủy điện đầu tiên của cả nước và ngắm nhìn một vùng trời nước mênh mông, hữu tình. Hàng năm, Lễ hội Đền Thác Bà được tổ chức vào ngày 8 và 9 tháng Giêng âm lịch, hay còn gọi là lễ hội mùa xuân, lễ hội lớn nhất trong năm, với những nghi thức truyền thống trang trọng.

- Ngoài đường thủy, du khách có thể đến Đền Thác Bà bằng đường bộ, theo tuyến đường: Trung tâm TPYên Bái – TT Yên Bình(9km) – Ngã ba Cát Lem (Đoan Hùng, Phú Thọ, 27km) – Đền Thác Bà( thị trấn Thác Bà 7km)

 

  14. The Thac Ba Temple

As one of few temples along the Chay River which has been preserved until today, Thac Ba Temple or Thac Ba Mother Temple, located on Hoang Thi mountain, has been famous as a sacred place attracting many visitors. Passing 365 stone steps and going to the front of the temple court, visitors can feel the cool breeze from the lake which creates gentle and tranquil environment of the temple. Zooming out, visitors can see the panorama of the first hydroelectric project of the country and watch a vast, beautiful sky. Every year, the Thac Ba Temple festival is held on the 8th and 9th of lunar January, also known as the Spring Festival, the largest festival of the year, with solemn formal rituals

- In addition to waterway, tourists can go to Thac Ba Temple by road. By route: Yen Bai city center – Yen Bai town(9km) – Cat Lem crossroads ( Doan Hung, Phu Tho, 27km) – Thac Ba Temple ( Thac Ba town, 7 km) 

 Đền Mẫu Thác Bà ( Ảnh : Sưu tầm )

 

 

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/