Yên Bái
Danh sách các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 09/07/2018 2:31:00 CH
Lượt đọc: 27113

   

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN NHÀ NGHỈ

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

1

Nguyễn Văn Lộ

Nhà nghỉ Tường Vi

TỔ 1, TT Mù Cang Chải

0915484235

 

2

Vũ Văn Trường

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 1, TT Mù Cang Chải

0912503469

 

3

Nguyễn Thị Liên

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 2, TT Mù Cang Chải

0965882869

 

4

Cao Văn Chinh

Nghỉ CĐHMESTAY A Thư

TỔ 2, TT Mù Cang Chải

0946477080

 

5

Lê Văn Long

Nhà Nghỉ trọ

TỔ 2, TT Mù Cang Chải

0948934667

 

6

Trần Thanh Tâm

Nhà Nghỉ Mỹ Tâm

TỔ 2, TT Mù Cang Chải

0915979246

 

7

Lương Hải Trọng

Nghỉ 86 CĐ,HMESTAY

TỔ 2, TT Mù Cang Chải

0979983990

 

8

Vũ Thị Hằng

Nhà nghỉ Hằng Béo

TỔ 3, TT Mù Cang Chải

0944904047

 

9

Đỗ Thị Nga

Nhà nghỉ 80K

TỔ 3, TT Mù Cang Chải

0981593988

 

10

Đinh Phương Vĩnh

Nhà ngủ nghỉ

TỔ 3, TT Mù Cang Chải

0914170108

 

11

Phạnh Thàng Trung

Nhà nghỉ trọ

TỔ 3, TT Mù Cang Chải

01659675037

 

12

Nguyễn Thành Công

Nhà nghỉ thành Công

TỔ 3, TT Mù Cang Chải

0912429112

 

13

Đoàn Thị Phương

Nhà nghỉ Suối Mơ

TỔ 4, TT Mù Cang Chải

0984490789

 

14

Nguyễn Thị Quy

Nhà nghỉ Sơn Ca

TỔ 4, TT Mù Cang Chải

0988981675

 

15

Nguyễn Trọng Tuân

Nhà nghỉ Quang Minh

TỔ 5, TT Mù Cang Chải

0912501627

 

16

Nguyễn Trọng Hải

Nhà nghỉ trọ

TỔ 5, TT Mù Cang Chải

01666986470

 

17

Lê Xuân Trường

Nhà nghỉ Bưu Điện

TỔ 5, TT Mù Cang Chải

0965326555

 

18

Đỗ Kiến Mận

Nhà nghỉ MOON1

TỔ 5, TT Mù Cang Chải

0972979334

 

19

Phan Văn Đoàn

Nhà nghỉ Diệu Anh

TỔ 6, TT Mù Cang Chải

0916463686

 

20

Phạm Văn Giang

Nhà nghỉ Hương Giang

TỔ 6, TT Mù Cang Chải

0942479495

 

21

Giàng A Tu

Nhà nghỉ TUBYAJ

TỔ 6, TT Mù Cang Chải

0973978922

 

22

Hoàng Quang Chung

Nhà nghỉ trọ Bảo Nhi

TỔ 6, TT Mù Cang Chải

01699540559

 

23

Phạm Minh Dũng

Nhà nghỉ Duy Vũ

TỔ 6, TT Mù Cang Chải

0977950630

 

24

Đỗ Kiến Đào

Nhà nghỉ MOON2

TỔ 6, TT Mù Cang Chải

0972789569

 

25

Hoàng Văn Quý

Nhà nghỉ phượt

TỔ 7, TT Mù Cang Chải

01686795168

 

26

Hoàng Văn Cường

Nhà nghỉ phượt

TỔ 6, TT Mù Cang Chải

01666727999

 

27

Lương Văn Hòa

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 9, TT Mù Cang Chải

0915512581

 

28

Nông Văn Êm

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 9, TT Mù Cang Chải

01667763445

 

29

Lương Văn Pản

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 9, TT Mù Cang Chải

01644543620

 

30

Lò Thị Chi

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 9, TT Mù Cang Chải

0986217758

 

31

Lò Van Hà

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 9, TT Mù Cang Chải

01232104046

 

32

Tòng Văn Lả

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 9, TT Mù Cang Chải

01628003019

 

33

Nông Văn Phích

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 9, TT Mù Cang Chải

01695331574

 

34

Lương Văn Lanh

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 9, TT Mù Cang Chải

01667026358

 

35

Lò Van Sáu

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 9, TT Mù Cang Chải

01672857258

 

36

Lò Văn Ly

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 9, TT Mù Cang Chải

01655851210

 

37

Đặng Văn Thức

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 9, TT Mù Cang Chải

01694009354

 

38

Lương Văn Tư

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 10, TT Mù Cang Chải

0961917927

 

39

Lương Văn Sanh

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 10, TT Mù Cang Chải

01275600921

 

40

Lương Văn Lượng

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 10, TT Mù Cang Chải

0972878214

 

41

Tòng Văn Dơn

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 10, TT Mù Cang Chải

01682886493

 

42

Lò Văn Đôi

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 10, TT Mù Cang Chải

01626700853

 

43

Lương Văn Thim

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

TỔ 10, TT Mù Cang Chải

0964716235

 

44

Nguyễn Thị Hương

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Bản DỀ Thàng,Chế Cu Nha

0945467634

 

45

Hảng A Dào

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Bản La Pán Tẩn

01253455535

 

46

Giàng A Dê

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Bản La Pán Tẩn

01679292222

 

47

Hảng Thị BLa

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Bản La Pán Tẩn

01242379309

 

48

Giàng A Sáy

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Bản La Pán Tẩn

01273416551

 

49

Lý Nủ Chù

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Bản La Pán Tẩn

01254586808

 

50

Hảng Chứ Ly

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Bản La Pán Tẩn

0919827090

 

51

Lê Quốc Dũng

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Ngã Ba Kim, Púng Luông

0942113064

 

52

Nguyễn Duy Đoạt

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Ngã Ba Kim, Púng Luông

0982571968

 

53

Nguyễn Thị Thủy

Nhà nghỉ Chiêu Quân

Ngã Ba Kim, Púng Luông

0942110880

 

54

Thào A Sang

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Bản Nậm Khắt

0914872747

 

55

Hà Văn Tiến

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Bản Lìm Thái, Cao phạ

01674921312

 

56

Lương Văn Trí

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Bản Lìm Thái, Cao phạ

01687456582

 

57

Sùng A Dê

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Bản Tà Chơ, Cao Phạ

0945056662

 

58

Lò Văn Bích

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Bản Có Thái, Nậm Có

0987559823

 

59

Lâm Phúc Huy

Nhà nghỉ Cao Phạ

Xã Cao Phạ

0947120866

 

60

Đường Văn Hặc

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Xã Cao Phạ

0962715976

 

61

Hà Sỹ

Nhà nghỉ CĐ,HMESTAY

Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải

 

 

62

Túc Nga

Nhà nghỉ CĐ, HMESTAY

Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải

 

 

63

Nguyễn Thị Liên

Nhà nghỉ CĐ, HMESTAY

Tổ 2 TT MCC

 

 

64

Quang Hiền

Nhà nghỉ CĐ, HMESTAY

Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải

 

           

                                                         

                                                 

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/