Phụ nữ Chế Tạo giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
Ngày xuất bản: 19/08/2021 10:15:00 SA
Lượt đọc: 4485

Là địa phương còn lưu giữ được nguyên vẹn giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Mông, cũng là địa phương có tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa, dịch vụ của huyện Mù Cang Chải, trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã Chế Tạo đã có nhiều hoạt động bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông.

Phụ nữ xã Chế Tạo vẽ sáp ong trên vải thổ cẩm.

Năm 2018, Hội Phụ nữ xã đã thành lập được 2 đội văn nghệ quần chúng với 14 thành viên, nay tăng lên 20 thành viên. Nhiều tiết mục dân ca, dân vũ Mông đã được các đội văn nghệ thường xuyên tổ chức biểu diễn tại thôn, bản, trong xã. 

Đến nay, đã có hàng chục tiết mục, chương trình văn hóa văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc Mông đã được các đội văn nghệ biểu diễn trong nhiều dịp giao lưu văn hóa, văn nghệ hay các lễ hội từ bản cho tới cấp huyện. 

Cùng đó, hàng năm Hội tích cực tuyên truyền, vận động chị em hội viên thực hiện tốt các hương ước, quy ước của bản, bài trừ mê tín, dị đoan; giữ gìn nét đẹp trong văn hóa truyền thống với sự tham gia của 100% chi, tổ hội. 

Hội cũng chủ động với cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức biểu diễn giao lưu văn nghệ trong các bản của xã và giao lưu với các xã bạn trong những dịp lễ hội; tổ chức một số trò chơi dân gian và các môn thể thao truyền thống. Trong các dịp như 20/10, ngày 8/3, Hội Phụ nữ xã tổ chức cho các chi hội tham gia thi nấu các món ăn dân tộc, thi giã bánh dày của người Mông. 

Hội khuyến khích hội viên và chị em phụ nữ phát huy các nghề truyền thống của người Mông. Hiện nay, tại 6/6 chi hội phụ nữ trong xã, chị em phụ nữ duy trì được nghề làm giấy bản (giấy cúng) để sử dụng phục vụ gia đình vào những ngày lễ tết. Các nghề truyền thống như se lanh, dệt vải được nhiều gia đình phụ nữ trong xã giữ gìn và phát huy.  

Chị Giàng Thị Chư - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chế Tạo cho biết: "Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là hoạt động được Hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện trong những năm tới bám sát định hướng của tỉnh là xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Hội chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hành các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mông, loại bỏ các hủ tục lạc hậu ra khỏi đời sống. Hội mong muốn xã nói chung và các bản nói riêng vận động tích cực tham gia xã hội hóa đầu tư cơ sở vật thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương phát triển, trong đó chú trọng các môn thể thao truyền thống của dân tộc Mông, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, bảo tồn, giữ gìn văn hóa dân tộc, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Nguồn : baoyenbai.com.vn

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

http://www.cutercounter.com.vn/