Yên Bái
Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021
Ngày xuất bản: 20/01/2021 9:55:00 SA
Lượt đọc: 1984

Thực hiện Công văn số 3770/UBND-VX ngày  02/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1437/VHTTDL-NSVH ngày 10/12/2020 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội gửi phòng Văn hóa các huyện, thị xã thành phố. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thực hiện một số nội dung gồm:

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân nội dung Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Tuyên truyền thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc quy trình thực hành và giá trị của lễ hội, danh thắng, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân; tuyên truyền tại lễ hội và các di tích và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền vận đông nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò

3.Phối hợp với phòng Y tế và các phòng, ban, đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch COVID-19 nhằm kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách. Trường hợp dịch COVID-19 bùng phát chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các biện pháp tạm dừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định tại Điều 8, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

4. Chỉ đạo hướng dẫn Ban Tổ chức lễ hội, Ban quản lý di tích các địa phương thực hiện việc đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

- Không để các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép, các nghi lễ có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền hưởng chênh lệch giá…diễn ra trong lễ hội. Bố trí khu dịch vụ đảm bảo thuận tiện, không gây cản trở, ùn tắc giao thông; niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách, không ép giá, không bày bán thịt động vật hoang dã và các đồ chơi có tính bạo lực. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định của cơ quan chức năng. Có phương án bố trí cơ sở vật chất, nguồn lực thu gom rác thải hợp lý, thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong tổ chức lễ hội.

- Bố trí bãi trông giữ phương tiện giao thông; có phương án phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội. Đối với những lễ hội có các hoạt động diễn ra trên sông nước phải xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho du khách và người tham gia lễ hội và chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Xây dựng phương án quản lý hòm công đức; bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, đúng mục đích. Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Kịp thời công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các lễ hội vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín, dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh./.

Ban biên tập.

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/