Yên Bái
Những kết quả bước đầu triển khai chính sách hỗ trợ phát triển du lịch quy định tại Điều 12, Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 27/03/2020 8:05:00 SA
Lượt đọc: 21562

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tập trung chủ yếu cho các đối tượng là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đến thời điểm này có thể khẳng định hiệu quả của chính sách đã được lan tỏa, chính sách được sự tham gia ủng hộ của các ngành, các cấp và của cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp vào các hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn.

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có chính sách và cơ chế để thúc đẩy dịch vụ du lịch phát triển với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Ngày 02/8/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, trong đó tại Điều 12 quy định chính sách về phát triển du lịch. Những chủ trương đó đang được thực hiện với những hành động cụ thể của các cấp, các ngành, thu được những kết quả ban đầu rất khả quan.

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tập trung chủ yếu cho các đối tượng là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động kinh doanh du lịch; chính sách tập trung vào các nội dung: Chính sách hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghề du lịch cho nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch; Chính sách hỗ trợ đầu tư mua sắm thiết bị thu gom rác thải tại các thôn (bản) có hoạt động du lịch cộng đồng và địa điểm có hoạt động du lịch; Chính sách hỗ trợ xây nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại các khu trung tâm và địa điểm có hoạt động du lịch; Chính sách hỗ trợ đầu tư, xây dựng nâng cấp hệ thống đường giao thông kết nối các địa điểm có hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các hộ dân kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; Chính sách hỗ trợ kinh phí thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại các thôn, bản có hoạt động du lịch cộng đồng.

Hỗ trợ kinh phí thành lập đội văn nghệ xã Nghĩa An

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện chính sách, bám sát chỉ đạo của Nghị quyết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 52/HD-VHTTDL ngày 16/01/2019 và các văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố đề nghị phối hợp, đề xuất nhu cầu hưởng hỗ trợ từ Điều 12 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, đồng thời đôn đốc và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai, hướng dẫn những công việc cụ thể tới các đơn vị tại địa phương, tuyên truyền chính sách tới các đối tượng thụ hưởng nhằm đưa các chính sách du lịch đi vào cuộc sống. Nhờ nguồn hỗ trợ từ chính sách nhiều hộ gia đình, hợp tác xã, thôn, bản đã mạnh dạn đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ du lịch, hay mở rộng dịch vụ phát triển sản xuất, khôi phục và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao kỹ năng nghề trong phục vụ du lịch, nâng cao ý thức gìn giữ bảo vệ cảnh quan, môi trường khu vực. Tính đến hết tháng 3 năm 2020 tỉnh đã hỗ trợ cho 58 bộ hồ sơ đăng ký hỗ trợ chính sách với tổng kinh phí 2.881.280.000đ (hai tỷ tám trăm tám mươi mốt tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng) cho các huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ đề nghị hưởng hỗ trợ theo Khoản 2 (Chính sách hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng tập huấn kỹ năng nghề du lịch cho nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch), Khoản 3 (Chính sách hỗ trợ đầu tư mua sắm thiết bị thu gom rác thải tại các thôn (bản) có hoạt động du lịch cộng đồng và địa điểm có hoạt động du lịch), Khoản 7 (Chính sách hỗ trợ kinh phí thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại các thôn (bản) có hoạt động du lịch cộng đồng), Khoản 4 (Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch); Khoản 6 (Chính sách mua sắm trang thiết bị cho các hộ kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê).

Hỗ trợ thiết bị thu gom rác thải tại bản Xà Rèn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp Trường cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch xây dựng Kế hoạch liên ngành số 93/KHLN VHTTDL-CĐVHNTDL ngày 04/6/2019 về tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghề du lịch tỉnh Yên Bái năm 2019 – 2020, hiện đã tổ chức được cho trên 400 học viên tại các địa phương tham gia tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng du lịch cộng đồng; marketing du lịch; ngoại ngữ giao tiếp trong du lịch; buồng bàn; hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Đến thời điểm này có thể khẳng định hiệu quả của chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đã được lan tỏa, chính sách được sự tham gia ủng hộ của các ngành, các cấp và của cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp vào các hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn, góp phần tạo sinh kế, giúp xóa đói giảm nghèo và bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư bản địa.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn có những “điểm nghẽn” làm ách tắc đường đi của chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Một số địa phương công tác triển khai chính sách chậm, chưa đến được với đối tượng tiếp cận và đối tượng thụ hưởng. Bên cạnh đó, năng lực cán bộ một số địa phương còn kém và hầu như không có đầu mối hướng dẫn các thủ tục để tiếp cận chính sách dẫn đến sự chán nản bỏ cuộc. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, giải ngân hiện nay còn chưa có sự thống nhất chung.

Do vậy trong thời gian tới cần tập trung khắc phục hạn chế để chính sách thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống và phát huy hiệu quả. Công tác tổ chức triển khai chính sách phải đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã, các đối tượng thụ hưởng. Phía huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban và đơn vị thụ hưởng, bên cạnh đó cần xem xét đơn giản hóa thủ tục quyết định cấp ngân sách và cấp ngân sách theo lộ trình.

Có thể hiểu rằng, Chính sách phát triển du lịch là tập hợp các chủ trương và hành động của Nhà nước để đấy mạnh phát triển du lịch. Hai vế quan trọng của chính sách là chủ trương và hành động, chủ trương tốt và hành động quyết liệt sẽ đảm bảo chính sách thành công.

An An Luu

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/