Yên Bái
Giảm 50% phí trong lĩnh vực du lịch
Ngày xuất bản: 07/05/2020 8:57:00 SA
Lượt đọc: 20539

Chiều 5.5, Bộ Tài chính ban hành 3 thông tư hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Vịnh Hạ Long vắng khách mùa Covid-19

Theo quy định tại Thông tư số 34/TT-BTC về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, một số phí trong lĩnh vực này đều được giảm 50% so với quy định hiện hành.

Cụ thể, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (quy định tại khoản 1, điều 4, Thông tư số 172/2016/TT-BTC); phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở (quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC); phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC) đều nộp bằng 50% so với quy định hiện hành.

Tại Thông tư số 35/TT-BTC, một số loại giấy phép kinh doanh sẽ được giảm tới 50% phí so với quy định hiện hành.

Cụ thể, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 4, Thông tư số 33/2018/TT-BTC (mức hiện tại từ 2-3 triệu đồng/giấy phép).

Covid-19 khiến ngành du lịch lao đao

Giảm đến hết năm 2020

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, theo quy định tại Thông tư số 36/TT-BTC, một số phí trong lĩnh vực tài nguyên nước sẽ được giảm 20%, phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ được giảm 30% so với quy định hiện hành.

Cụ thể, đối với phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện sẽ nộp phí bằng 80% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 270/2016/TT-BTC.

Đối với phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn sẽ nộp phí bằng 70% mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 197/2016/TT-BTC.

Tất cả các thông tư trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5.5 đến hết ngày 31.12.2020.

Nguồn : thanhnien.vn

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/