Yên Bái
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
Ngày xuất bản: 12/03/2020 4:02:00 CH
Lượt đọc: 21878

 CTTĐT - Để chủ động kiểm soát và ứng phó với dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

 

Ảnh minh họa

Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 2117-CV/TU ngày 09/3/2020 và Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch (Thông báo số 21/TB-VP ngày 10/3/2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ).

Thực hiện ngay việc rà soát, thống kê danh sách tất cả các cán bộ, đảng viên, công dân trên địa bàn tỉnh từ Hà Nội trở về địa phương chưa qua 14 ngày tính từ ngày 06/3/2020, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế); hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công dân tự thực hiện theo dõi sức khỏe theo quy định và tự cách ly tại nhà; trong trường hợp có biểu hiện sốt, ho… cần báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn, điều trị và cách ly theo quy định.

Đối với các cơ quan, đơn vị có nhiều khách đến giao dịch, làm việc tại trụ sở cơ quan, chủ động liên hệ với cơ quan y tế cùng cấp để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện việc đo thân nhiệt đối với toàn bộ khách đến làm việc, giao dịch và áp dụng các biện pháp phòng, chống lây nhiễm cho cán bộ, đảng viên khi giao dịch, làm việc. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí cán bộ y tế ứng trực, thực hiện các nhiệm vụ nêu trên ở trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước có nhiều khách đến giao dịch tại địa phương mình. Nội dung này thực hiện từ ngày 12/3/2020.

UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trên; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc đo thân nhiệt và áp dụng các biện pháp phòng tránh lây nhiễm cho cán bộ, đảng viên, khách đến giao dịch, nhân dân theo chỉ đạo khi được đề nghị hỗ trợ; bố trí cán bộ y tế ứng trực hàng ngày tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh có nhiều hoạt động giao dịch với tổ chức, doanh nghiệp, công dân (gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh) để thực hiện các biện pháp phòng dịch và đo thân nhiệt đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và khách đến làm việc, liên hệ công tác, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất khả năng lây nhiễm dịch bệnh./.

Nguồn: yenbai.gov.vn

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/