Yên Bái
Chia sẻ
Danh sách các cơ sở lưu trú huyện Văn Yên
Ngày xuất bản: 24/04/2017 3:33:00 CH
Lượt đọc: 8506

1.     

Nhà nghỉ Văn Thắng

Xã  Đông Cuông  - Huyện Văn Yên

Đạt tiêu chuẩn KDLTDL

0293.831.142

01674.789.645

Đặng Văn Thắng

2.     

Nhà nghỉ Hoàng Anh

Thôn Đồng Bưởi – TT Mậu A

Nhà ở CPCKDLT

0975.836.366

 

Nguyễn Thị Thái

3.     

Nhà nghỉ  Hoàng Lâm        

Khu phố 2 – TT Mậu A

Nhà ở CPCKDLT

 

Đỗ Thị Thanh

4.     

KS. Thiên Hương

Thị trấn  Mậu A – Huyện Văn Yên

Một sao

0293.836.885

0913.525.758

C ty C phần Việt Trinh

GĐ: Nguyễn Bá Thể

5.     

Nhà nghỉ Thùy Hương

Thị trấn  Mậu A – Huyện Văn Yên

Nhà ở CPCKDLT

0293.835.946

Đinh Thuý Hương

0975.836.366

6.     

Nhà nghỉ Quế  Hương

Thị trấn  Mậu A – Huyện Văn Yên

Nhà ở CPCKDLT

0293.834.413

Lê Thị Hương

7.     

Nhà nghỉ Xanh

Thị trấn  Mậu A – Huyện Văn Yên

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0945.048.289

Mã Thị Thúy

8.     

Nghà nghỉ Tuấn Tú

Thông Bến Đền – xã Đông Cuông

Chưa thẩm định

0979.138.654

Lê Thị Hương

9.     

Nhà nghỉ Minh Nam

Thôn 3 xã Minh Quang

Chưa thẩm định

01646.249.081

Hồ Thị Nam

10. 

Nhà nghỉ Mai Lan

Thông Cầu Khai – xã Mậu Đông

Chưa thẩm định

0293.832.588

Lù Thị Lan

11. 

Nhà nghỉ Ngọc Hà

Trái Hút – xã An Binh

Chưa thẩm định

0976.651.189

Lê Thị Hà

 

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE