Yên Bái
Đất quế vào xuân
Ngày xuất bản: 16/02/2021 7:12:00 SA
Lượt đọc: 3444

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Đảng bộ huyện.

Đồng chí Hà Đức Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao đổi với cán bộ Công ty TNHH Hương vị gia Sơn Hà, xã Yên Hợp.

Kết thúc năm 2020, huyện Văn Yên đã thực hiện thắng lợi 36/36 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,5 triệu đồng, tăng 5,4% so với năm 2019; thu ngân sách Nhà nước đạt 230 tỷ đồng, tăng 11,42% so với dự toán tỉnh giao, tăng 2,1% so với Nghị quyết HĐND huyện. 

Cơ sở hạ tầng tiếp tục được củng cố và đầu tư, năm 2020, toàn huyện đã bê tông hóa 92 km đường giao thông nông thôn, đạt 152,7% kế hoạch, nâng tỷ lệ cứng hóa lên trên 685 km, chiếm 57,5% đường giao thông nông thôn toàn huyện; lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa tiếp tục có sự tăng trưởng khá. 

Diện mạo nông thôn tiếp tục có những thay đổi tích cực, nông nghiệp tiếp tục phát triển và đang từng bước được cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, có những mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện xây dựng được 1 giấy chứng nhận về cây ăn quả có múi đạt tiêu chuẩn VietGAP, 6 sản phẩm đạt hạng 3 sao, hoàn thành việc xác lập quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận các sản phẩm được sản xuất, chế biến từ quế. 

Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) được đẩy mạnh, trong năm, toàn huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, 3 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 9 thôn đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn NTM là 12 xã, bằng 50% tổng số xã của huyện. 2020 cũng là năm huyện Văn Yên triển khai mạnh mẽ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động tư vấn, giúp đỡ các loại hình doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hỗ trợ thành lập mới các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác.

Toàn huyện thành lập mới 26 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã; vận động thành lập mới 163 tổ hợp tác; nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đến nay là 203 doanh nghiệp, 82 hợp tác xã, 475 tổ hợp tác;  kêu gọi đầu tư được 16 dự án với tổng số vốn đầu tư 1.831 tỷ đồng, tăng 11 dự án, 1.386 tỷ đồng so với năm 2019, giải quyết được nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Công tác văn hóa, xã hội, an sinh, giáo dục, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động và phòng chống tệ nạn xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Năm 2020, huyện đã giải quyết việc làm cho 2.660 lao động, tỷ lệ giảm nghèo đạt 5,87%/năm, tương đương giảm 2.063 hộ thoát nghèo. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với chỉnh đốn Đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. 

Ngay từ đầu năm, Huyện ủy đã chỉ đạo đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý, giải quyết đơn thư được quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân.

2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Văn Yên tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của huyện để thu hút đầu tư phát triển; tập trung phát triển nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, hữu cơ theo chuỗi giá trị, có quy mô lớn, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến sâu, đa dạng sản phẩm; chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đạt chuẩn; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; không ngừng củng cố vững chắc quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp...

Nguồn : baoyenbai.com.vn

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/